يکشنبه 05 بهمن 1399 - 6:42

 

 

 

 

افزودنی ها

 فوق روان کننده با کارآيي مطلوب (pcp)

افزودنی فوق روان کننده زودگیر و کاهنده شدید آب برای تولید بتن های مقاوم(RB-FM)

فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بر پایه ملامین (RB-ML)

فوق روان کننده دیرگیرو کاهنده شدید آب برای تولید بتن های مقاوم (RB-NP)

روان کننده دیر گیر کم مصرف برای بتن (RB-P1)

روان کننده کم مصرف برای بتن (RB-P2)

ابر روان کننده دیرگیر با کارآيي عالی بر پايه پلی کربوکسيلات (PC-180)

ابر روان کننده نرمال با کارآيي عالی بر پايه پلی کربوکسيلات (PC-250)

ابر روان کننده زودگیر با کارآيي عالی بر پايه پلی کربوکسيلات (PC-375) 

ابر روان کننده دیرگیر با کارآيي عالی بر پايه پلی کربوکسيلات (PC-386)

ابر روان کننده کاهنده شدید آب با کارآيي عالی بر پايه پلی کربوکسيلات (PC-440)

روان کننده آب بند

فوق روان کننده دیرگیر با کارآيي مطلوب بر پايه پلی کربوکسيلات (Superflow 100)

فوق روان کننده نرمال با کارآيي مطلوب بر پايه پلی کربوکسيلات (SUPERFLOW 200)

فوق روان کننده زودگیر با کارآيي مطلوب بر پايه پلی کربوکسيلات (superflow 300)

فوق روان کننده دیرگیر با کارآيي مطلوب بر پايه پلی کربوکسيلات (superflow 400)

ابر روان کننده کاهنده شدید آب با کارآيي مطلوب بر پايه پلی کربوکسيلات (SUPERFLOW440)

فوق روان کننده دیرگیر با کارآيي عالی (RB-PC ESKA 30) 

روان کننده زودگیر

ضد يخ بتن فاقد کلراید

افزودنی حباب ساز بتن (هوازا)

 فوق روان کننده با کارآيي مطلوب (pcp)

افزودنی فوق روان کننده زودگیر و کاهنده شدید آب برای تولید بتن های مقاوم(RB-FM)

فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بر پایه ملامین (RB-ML)

فوق روان کننده دیرگیرو کاهنده شدید آب برای تولید بتن های مقاوم (RB-NP)

روان کننده دیر گیر کم مصرف برای بتن (RB-P1)

روان کننده کم مصرف برای بتن (RB-P2)

ابر روان کننده دیرگیر با کارآيي عالی بر پايه پلی کربوکسيلات (PC-180)

ابر روان کننده نرمال با کارآيي عالی بر پايه پلی کربوکسيلات (PC-250)

ابر روان کننده زودگیر با کارآيي عالی بر پايه پلی کربوکسيلات (PC-375) 

ابر روان کننده دیرگیر با کارآيي عالی بر پايه پلی کربوکسيلات (PC-386)

ابر روان کننده کاهنده شدید آب با کارآيي عالی بر پايه پلی کربوکسيلات (PC-440)

روان کننده آب بند

فوق روان کننده دیرگیر با کارآيي مطلوب بر پايه پلی کربوکسيلات (Superflow 100)

فوق روان کننده نرمال با کارآيي مطلوب بر پايه پلی کربوکسيلات (SUPERFLOW 200)

فوق روان کننده زودگیر با کارآيي مطلوب بر پايه پلی کربوکسيلات (superflow 300)

فوق روان کننده دیرگیر با کارآيي مطلوب بر پايه پلی کربوکسيلات (superflow 400)

ابر روان کننده کاهنده شدید آب با کارآيي مطلوب بر پايه پلی کربوکسيلات (SUPERFLOW440)

فوق روان کننده دیرگیر با کارآيي عالی (RB-PC ESKA 30) 

روان کننده زودگیر

ضد يخ بتن فاقد کلراید

افزودنی حباب ساز بتن (هوازا)


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک