چهارشنبه 08 بهمن 1399 - 4:59

 

 

 

 

مکمل بتن الیاف دار

شرح

مکمل بتن ACP به عنوان یک افزودنی کامل و چند جانبه است که در تولید بتن با ضریب دوام بسیار بالا استفاده می شود . مکمل بتن علاوه بر داشتن الیاف P.P دارای قدرت ایجاد بتنی است که در سیکل های ذوب و انجماد دوام سیار بالایی داشته باشد . همچنین آب بند کنندگی افزودنی ACP عمر سرویس دهی سازه را به حداکثر می رساند . - بتن ریزی در کوران باد یا تشعشع خورشید و مناطق خشک - برای جبران نسبی خسارت ناشی از تاخیر مجاز در انجام کیورینگ اولیه - سازه های در معرض بارهای دینامیکی ،ضربه ، خستگی - مقاطع نازک بتنی - سازه های بتنی در معرض سیکل‌های شدید ذوب انجماد - کم کردن خطر متلاشی پذیری برای بتنهای در معرض ریسک انفجار و آتش سوزی - بتن های نظامی و تدافندی - بهبود خواص موجود در بتن با حداقل هزینه و حداکثر بازده - کانالهای روباز انتقال آب

کاربردها

- بتن ریزی در کوران باد یا تشعشع خورشید و مناطق خشک - برای جبران نسبی خسارت ناشی از تاخیر مجاز در انجام کیورینگ اولیه - سازه های در معرض بارهای دینامیکی ،ضربه ، خستگی - مقاطع نازک بتنی - سازه های بتنی در معرض سیکل‌های شدید ذوب انجماد - کم کردن خطر متلاشی پذیری برای بتنهای در معرض ریسک انفجار و آتش سوزی - بتن های نظامی و تدافندی - بهبود خواص موجود در بتن با حداقل هزینه و حداکثر بازده - کانالهای روباز انتقال آب - افزایش نفوذ ناپذیری بتن - افزایش مقاومت فشاری - در شرايطی كه بتن در معرض ضربه و بارهای ديناميكی، تر و خشك شدن و حمله سولفاتها و كلرايد ها و عوامل جوی چون چرخه ذوب و انجماد است و کاهش ترکهای پلاستیک و ارتقاء نسبی مقاومتهای فشاری، کششی و خمشی بتن مد نظر است، استفاده از ژل میکروسیلیکای الیاف دار روشی بسيار مفيد و اقتصادی است. - افزایش مقاومت در برابر خوردگی

ویژگی ها و مزایا

- افزایش نفوذ ناپذیری بتن - افزایش مقاومت فشاری - در شرايطی كه بتن در معرض ضربه و بارهای ديناميكی، تر و خشك شدن و حمله سولفاتها و كلرايد ها و عوامل جوی چون چرخه ذوب و انجماد است و کاهش ترکهای پلاستیک و ارتقاء نسبی مقاومتهای فشاری، کششی و خمشی بتن مد نظر است، استفاده از ژل میکروسیلیکای الیاف دار روشی بسيار مفيد و اقتصادی است. - افزایش مقاومت در برابر خوردگی

شرح

مکمل بتن ACP به عنوان یک افزودنی کامل و چند جانبه است که در تولید بتن با ضریب دوام بسیار بالا استفاده می شود . مکمل بتن علاوه بر داشتن الیاف P.P دارای قدرت ایجاد بتنی است که در سیکل های ذوب و انجماد دوام سیار بالایی داشته باشد . همچنین آب بند کنندگی افزودنی ACP عمر سرویس دهی سازه را به حداکثر می رساند . - بتن ریزی در کوران باد یا تشعشع خورشید و مناطق خشک - برای جبران نسبی خسارت ناشی از تاخیر مجاز در انجام کیورینگ اولیه - سازه های در معرض بارهای دینامیکی ،ضربه ، خستگی - مقاطع نازک بتنی - سازه های بتنی در معرض سیکل‌های شدید ذوب انجماد - کم کردن خطر متلاشی پذیری برای بتنهای در معرض ریسک انفجار و آتش سوزی - بتن های نظامی و تدافندی - بهبود خواص موجود در بتن با حداقل هزینه و حداکثر بازده - کانالهای روباز انتقال آب

کاربردها

- بتن ریزی در کوران باد یا تشعشع خورشید و مناطق خشک - برای جبران نسبی خسارت ناشی از تاخیر مجاز در انجام کیورینگ اولیه - سازه های در معرض بارهای دینامیکی ،ضربه ، خستگی - مقاطع نازک بتنی - سازه های بتنی در معرض سیکل‌های شدید ذوب انجماد - کم کردن خطر متلاشی پذیری برای بتنهای در معرض ریسک انفجار و آتش سوزی - بتن های نظامی و تدافندی - بهبود خواص موجود در بتن با حداقل هزینه و حداکثر بازده - کانالهای روباز انتقال آب - افزایش نفوذ ناپذیری بتن - افزایش مقاومت فشاری - در شرايطی كه بتن در معرض ضربه و بارهای ديناميكی، تر و خشك شدن و حمله سولفاتها و كلرايد ها و عوامل جوی چون چرخه ذوب و انجماد است و کاهش ترکهای پلاستیک و ارتقاء نسبی مقاومتهای فشاری، کششی و خمشی بتن مد نظر است، استفاده از ژل میکروسیلیکای الیاف دار روشی بسيار مفيد و اقتصادی است. - افزایش مقاومت در برابر خوردگی

ویژگی ها و مزایا

- افزایش نفوذ ناپذیری بتن - افزایش مقاومت فشاری - در شرايطی كه بتن در معرض ضربه و بارهای ديناميكی، تر و خشك شدن و حمله سولفاتها و كلرايد ها و عوامل جوی چون چرخه ذوب و انجماد است و کاهش ترکهای پلاستیک و ارتقاء نسبی مقاومتهای فشاری، کششی و خمشی بتن مد نظر است، استفاده از ژل میکروسیلیکای الیاف دار روشی بسيار مفيد و اقتصادی است. - افزایش مقاومت در برابر خوردگی


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک