چهارشنبه 08 بهمن 1399 - 4:50

 

 

 

 

پاورژل 330

شرح

این ژل دارای میکروسیلیکا و فوق روان کننده بسیار قوی با پایه پلی کربوکسیلات دیرگیر است این ترکیب ضمن کاهش میزان آب بتن و افزایش استحکام آن می تواند با دیرگیری و افزایش کارایی بتن برای بتن ها ی ویژه و مناطق خاص کاربرد داشته باشند .

کاربردها

افزایش مقاومت فشاری ، خمشی ، سایشی وکششی ودوام در حضور نمک های یخ زدا ومحیط های با دمای بالا افزایش کارایی بتن و قابلیت پمپاژ آن افزایش چسبندگی میان آرماتور وبتن وافزایش خاصیت الاستیسیته ومقاومت الکتریکی بتن افزایش مقاومت در سیکلهای یخبندان وذوب کاهش مصرف سیمان ونفوذ پذیری بتن کاهش خزش وانقباض ناشی از خشک شدن کاهش اثر عوامل شیمیایی مخرب کاهش خوردگی آرماتور ها وکاهش مخرب قلیاییها کاهش درزهای حاصل از انقباض کاهش آب انداختگی وبهبود قابلیت

ویژگی ها و مزایا

افزایش مقاومت فشاری ، خمشی ، سایشی وکششی ودوام در حضور نمک های یخ زدا ومحیط های با دمای بالا افزایش کارایی بتن و قابلیت پمپاژ آن افزایش چسبندگی میان آرماتور وبتن وافزایش خاصیت الاستیسیته ومقاومت الکتریکی بتن افزایش مقاومت در سیکلهای یخبندان وذوب کاهش مصرف سیمان ونفوذ پذیری بتن کاهش خزش وانقباض ناشی از خشک شدن کاهش اثر عوامل شیمیایی مخرب کاهش خوردگی آرماتور ها وکاهش مخرب قلیاییها کاهش درزهای حاصل از انقباض کاهش آب انداختگی وبهبود قابلیت

شرح

این ژل دارای میکروسیلیکا و فوق روان کننده بسیار قوی با پایه پلی کربوکسیلات دیرگیر است این ترکیب ضمن کاهش میزان آب بتن و افزایش استحکام آن می تواند با دیرگیری و افزایش کارایی بتن برای بتن ها ی ویژه و مناطق خاص کاربرد داشته باشند .

کاربردها

افزایش مقاومت فشاری ، خمشی ، سایشی وکششی ودوام در حضور نمک های یخ زدا ومحیط های با دمای بالا افزایش کارایی بتن و قابلیت پمپاژ آن افزایش چسبندگی میان آرماتور وبتن وافزایش خاصیت الاستیسیته ومقاومت الکتریکی بتن افزایش مقاومت در سیکلهای یخبندان وذوب کاهش مصرف سیمان ونفوذ پذیری بتن کاهش خزش وانقباض ناشی از خشک شدن کاهش اثر عوامل شیمیایی مخرب کاهش خوردگی آرماتور ها وکاهش مخرب قلیاییها کاهش درزهای حاصل از انقباض کاهش آب انداختگی وبهبود قابلیت

ویژگی ها و مزایا

افزایش مقاومت فشاری ، خمشی ، سایشی وکششی ودوام در حضور نمک های یخ زدا ومحیط های با دمای بالا افزایش کارایی بتن و قابلیت پمپاژ آن افزایش چسبندگی میان آرماتور وبتن وافزایش خاصیت الاستیسیته ومقاومت الکتریکی بتن افزایش مقاومت در سیکلهای یخبندان وذوب کاهش مصرف سیمان ونفوذ پذیری بتن کاهش خزش وانقباض ناشی از خشک شدن کاهش اثر عوامل شیمیایی مخرب کاهش خوردگی آرماتور ها وکاهش مخرب قلیاییها کاهش درزهای حاصل از انقباض کاهش آب انداختگی وبهبود قابلیت


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک