پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:13

 

 

 

 

 

بررسی خواص دوامی و مکانیکی بتن خودتراکم حاوی متاکائولین و پومیس

طهماسب خزائنی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود میری - استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر سارانی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده مقاله:

این مقاله تاثیر افزودن پوزولان ها را بر خواص مکانیکی و دوامی بتن خودتراکم مورد مطالعه قرار داده است. برای این منظور، اثر یک ترکیب اقتصادی از دو نوع پوزولان پومیس تفتان و متاکائولین به صورت همزمان بر روی ویژگی های بتن خودتراکم تازه، مقاومت فشاری و کششی، جذب آب، نفوذ آب، مقاومت ویژه الکتریکی و عبور امواج فراصوت مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های ساخته شده در این تحقیق شامل درصدهای 5، 10 و 15 درصد متاکائولین و 10 درصد پوزولان پومیس تفتان بوده و آزمایشات روی نمونه ها در سنین 3، 7، 14، 28، 56، 90 و 128 512 روز انجام شده است. در انتها این مقاله، یک طرح اختلاط اقتصادی (با 15 درصد متاکائولین به همراه 10 درصد پومیس) را بر اساس نتایج حاصل از آزمایش ها، پیشنهاد داده است که می تواند ضمن حفظ خواص مکانیکی، خواص دوامی را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش داده و البته محدودیت های آئین نامه ملی پایایی را برآورده سازد.

کلیدواژه‌ها:

دوام، بتن خودتراکم، مقاومت ویژه الکتریکی، امواج فراصوت، پومیس، متاکائولین

 

 دانلود متن کامل

بررسی خواص دوامی و مکانیکی بتن خودتراکم حاوی متاکائولین و پومیس

طهماسب خزائنی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمود میری - استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر سارانی - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده مقاله:

این مقاله تاثیر افزودن پوزولان ها را بر خواص مکانیکی و دوامی بتن خودتراکم مورد مطالعه قرار داده است. برای این منظور، اثر یک ترکیب اقتصادی از دو نوع پوزولان پومیس تفتان و متاکائولین به صورت همزمان بر روی ویژگی های بتن خودتراکم تازه، مقاومت فشاری و کششی، جذب آب، نفوذ آب، مقاومت ویژه الکتریکی و عبور امواج فراصوت مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های ساخته شده در این تحقیق شامل درصدهای 5، 10 و 15 درصد متاکائولین و 10 درصد پوزولان پومیس تفتان بوده و آزمایشات روی نمونه ها در سنین 3، 7، 14، 28، 56، 90 و 128 512 روز انجام شده است. در انتها این مقاله، یک طرح اختلاط اقتصادی (با 15 درصد متاکائولین به همراه 10 درصد پومیس) را بر اساس نتایج حاصل از آزمایش ها، پیشنهاد داده است که می تواند ضمن حفظ خواص مکانیکی، خواص دوامی را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش داده و البته محدودیت های آئین نامه ملی پایایی را برآورده سازد.

کلیدواژه‌ها:

دوام، بتن خودتراکم، مقاومت ویژه الکتریکی، امواج فراصوت، پومیس، متاکائولین

 

 دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک