پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:17

 

 

 

 

مقاله خ3

تأثیر شکل سنگدانه ها بر رفتار بتن خودتراکم پرمقاومت در فازهای خمیری و سخت شده


رضا مقیمی کارشناس ارشد سازه، سرپرست واحد تحقیقات و توسعه شرکت پریفاب
سعید ذوالقدریمدیر فنی شرکت پریفاب و دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی اکبر مقصودیدانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس اکبرپورعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

خلاصه مقاله:

امروزه ساخت و استفاده از بتن های بادوام و مقاومت بالا به علت تأثیرات مهم اقتصادی در پروژه های عمرانی یکی از مهمترین مسائل درصنعت ساخت وساز به شمار می رود. بتن خودتراکم به عنوان یکی از پیشرفتهای تکنولوژی بتن ضمن تسهیل اجرا سبب بهبود مقاومت فشاری، افزایش کیفیت، کاهش آلودگی و صرفه جویی در هزینه های ساخت می گردد. از ین رو بررسی رفتار نوع مقاومت بالای این نوع بتن درفازهای خمیری و سخت شده امری ضروری می باشد. با توجه به ویژگی های خاص بتن خودتراکم از قبیل قابلیت عبور و خودترازی متأثر از تنش تسلیم و لزجت خمیری طرح، تأثیر شکل سنگدانه ها به عنوان یکی از اجزای اصلی مخلوط که در کاهش یا افزایش اصطکاک بین مواد تشکیل دهنده بتن نقش مستقیم دارد بسیار قابل توجه می باشد. همچنین شکل سنگدانه ها به علت تأثیر در چفت شدگی اجزای مخلوط نقش موثری در عملکرد مقاومتی بتن دارد. در این تحقیق چهار طرح مخلوط با عیار سیمان ثابت، نسبت آب به سیمان و مقدار مواد پودری یکسان و دانه بندی درشت دانه و ریزدانه مشابه ساخته شد. در طرح 1 از شن گرد گوشه و ماسه گرد گوشه، در طرح 2 از شن شکسته و ماسه گرد گوشه، در طرح 3 از شن گرد گوشه و ماسه شکسته و در طرح 4 از شن شکسته و ماسه شکسته استفاده شد. سه آزمایش فاز خمیری 1) آزمایش جریان اسلامپ، 2) آزمایش قیف V شکل و 3) آزمایش جعبه U شکل بر روی طرح ها صورت پذیرفته و تأثیر شکل سنگدانه ها برتنش تسلیم و لزجت خمیری طرح ها بررسی گردید. سپس در 48 عدد آزمونه قالب گیری شد و در سنین 90، 28، 7 و 3 روز آزمایش های مقاومت فشاری، چگالی، جذب آب، تخلخل و جذب آب مویینه بر روی آنها انجام پذیرفته و تأثیر شکل سنگدانه ها با توجه به مقاومت های حاصله مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی:

بتن خودتراکم پر مقاومت، شکل سنگدانه، فاز خمیری، مقاومت فشاری، تخلخل و جذب آب مویینه

 

دانلود متن کامل

تأثیر شکل سنگدانه ها بر رفتار بتن خودتراکم پرمقاومت در فازهای خمیری و سخت شده


رضا مقیمی کارشناس ارشد سازه، سرپرست واحد تحقیقات و توسعه شرکت پریفاب
سعید ذوالقدریمدیر فنی شرکت پریفاب و دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی اکبر مقصودیدانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس اکبرپورعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

خلاصه مقاله:

امروزه ساخت و استفاده از بتن های بادوام و مقاومت بالا به علت تأثیرات مهم اقتصادی در پروژه های عمرانی یکی از مهمترین مسائل درصنعت ساخت وساز به شمار می رود. بتن خودتراکم به عنوان یکی از پیشرفتهای تکنولوژی بتن ضمن تسهیل اجرا سبب بهبود مقاومت فشاری، افزایش کیفیت، کاهش آلودگی و صرفه جویی در هزینه های ساخت می گردد. از ین رو بررسی رفتار نوع مقاومت بالای این نوع بتن درفازهای خمیری و سخت شده امری ضروری می باشد. با توجه به ویژگی های خاص بتن خودتراکم از قبیل قابلیت عبور و خودترازی متأثر از تنش تسلیم و لزجت خمیری طرح، تأثیر شکل سنگدانه ها به عنوان یکی از اجزای اصلی مخلوط که در کاهش یا افزایش اصطکاک بین مواد تشکیل دهنده بتن نقش مستقیم دارد بسیار قابل توجه می باشد. همچنین شکل سنگدانه ها به علت تأثیر در چفت شدگی اجزای مخلوط نقش موثری در عملکرد مقاومتی بتن دارد. در این تحقیق چهار طرح مخلوط با عیار سیمان ثابت، نسبت آب به سیمان و مقدار مواد پودری یکسان و دانه بندی درشت دانه و ریزدانه مشابه ساخته شد. در طرح 1 از شن گرد گوشه و ماسه گرد گوشه، در طرح 2 از شن شکسته و ماسه گرد گوشه، در طرح 3 از شن گرد گوشه و ماسه شکسته و در طرح 4 از شن شکسته و ماسه شکسته استفاده شد. سه آزمایش فاز خمیری 1) آزمایش جریان اسلامپ، 2) آزمایش قیف V شکل و 3) آزمایش جعبه U شکل بر روی طرح ها صورت پذیرفته و تأثیر شکل سنگدانه ها برتنش تسلیم و لزجت خمیری طرح ها بررسی گردید. سپس در 48 عدد آزمونه قالب گیری شد و در سنین 90، 28، 7 و 3 روز آزمایش های مقاومت فشاری، چگالی، جذب آب، تخلخل و جذب آب مویینه بر روی آنها انجام پذیرفته و تأثیر شکل سنگدانه ها با توجه به مقاومت های حاصله مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی:

بتن خودتراکم پر مقاومت، شکل سنگدانه، فاز خمیری، مقاومت فشاری، تخلخل و جذب آب مویینه

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک