پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:11

 

 

 

 

مقاله خ9

تخمین مقاومت پیچشی بتن خودتراکم با استفاده از امواج فراصوت


موسی مظلومعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
مرتضی مهروندکارشناس ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

خلاصه مقاله:

با توجه به افزایش استفاده از بتن خودتراکم SCC در ایران، نیاز به انجام آزمایشهای مخرب و غیر مخرب بر روی این نوع بتن بیش از پیش احساس می گردد. یکی از روش های بررسی خصوصیات مکانیکی و همچنین مقاومت پیچشی بتن استفاده از آزمایشهای غیر مخرب می باشد. در این تحقیق آزمایش غیر مخرب توسط امواج فراصوت بر روی بتن خودتراکم صورت گرفته است تا بتوان رابطه ای بین سرعت امواج فراصوتی و مقاومت پیچشی در این نوع بتن را به دست آورد. بتن خود تراکمِ موضوع این تحقیق با نسبت آب به سیمان 0/35 و 0/45 در شانزده طرح اختلاط ساخته شده و پس از یک دوره 28 روزه نگهداری در شرایط مرطوب، تحت آزمایش مقاومت پیچشی و آزمایش اندازه گیری سرعت امواج فراصوت قرار گرفته اند. آزمونه های استفاده شده، آزمونه های مکعبی 10*10 و 40*10*10 سانتیمتر و آزمونه استوانه ای استاندارد می باشند که با استفاده از دستگاه آزمایش فراصوتی سرعت موج در هر کدام از این آزمونه ها به صورت انتقال مستقیم مولدها، بررسی و مورد پردازش قرارگرفته است.

کلمات کلیدی:

بتن خود تراکم ، مقاومت فشاری ، آزمایش های فراصوتی، مقاومت پیچشی، انتقال مستقیم مولد

 

دانلود متن کامل

تخمین مقاومت پیچشی بتن خودتراکم با استفاده از امواج فراصوت


موسی مظلومعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
مرتضی مهروندکارشناس ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

خلاصه مقاله:

با توجه به افزایش استفاده از بتن خودتراکم SCC در ایران، نیاز به انجام آزمایشهای مخرب و غیر مخرب بر روی این نوع بتن بیش از پیش احساس می گردد. یکی از روش های بررسی خصوصیات مکانیکی و همچنین مقاومت پیچشی بتن استفاده از آزمایشهای غیر مخرب می باشد. در این تحقیق آزمایش غیر مخرب توسط امواج فراصوت بر روی بتن خودتراکم صورت گرفته است تا بتوان رابطه ای بین سرعت امواج فراصوتی و مقاومت پیچشی در این نوع بتن را به دست آورد. بتن خود تراکمِ موضوع این تحقیق با نسبت آب به سیمان 0/35 و 0/45 در شانزده طرح اختلاط ساخته شده و پس از یک دوره 28 روزه نگهداری در شرایط مرطوب، تحت آزمایش مقاومت پیچشی و آزمایش اندازه گیری سرعت امواج فراصوت قرار گرفته اند. آزمونه های استفاده شده، آزمونه های مکعبی 10*10 و 40*10*10 سانتیمتر و آزمونه استوانه ای استاندارد می باشند که با استفاده از دستگاه آزمایش فراصوتی سرعت موج در هر کدام از این آزمونه ها به صورت انتقال مستقیم مولدها، بررسی و مورد پردازش قرارگرفته است.

کلمات کلیدی:

بتن خود تراکم ، مقاومت فشاری ، آزمایش های فراصوتی، مقاومت پیچشی، انتقال مستقیم مولد

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک