پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:15

 

 

 

 

مقاله خ8

تأثیر جایگزینی پوزولان های طبیعی زئولیت و پومیس تفتان بر مشخصات بتن تازه و سخت شده خودتراکم

 

محسن قاسمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل
جواد برنجیان - استادیار و رئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل
حسام آذری جعفری - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل - کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
نوید رضا فرهر - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده مقاله:

روش های نوین اجرای سازه های مختلف و در برخی موارد ضرورت های اجرا، منجر به رویکرد مهندسین به استفاده از بتن خود تراکم شده است. از آنجا که مواد پودری مورد استفاده در بتن خود تراکم در مقایسه با سایر انواع بتن بیشتر است، بنابراین، تأثیر جنس و عملکرد این مواد بر خواص این بتن از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، استفاده از پوزولان های طبیعی مانند، زئولیت و پومیس تفتان به عنوان پر کننده در بتن خودتراکم هم به دلیل نقش تاثیر گذار شان بر خواص بتن خودتراکم و هم به دلیل کاهش هزینه های تولید سیمان وکاهش یا حذف مشکلات زیست محیطی، برای دستیابی به مفهوم توسعه پایدار مورد بررسی گرفت. در این تحقیق 10 طرح اختلاط با دو نسبت آب به مواد پودری 0/36 و 0/40 و با درصدهای جایگزینی زئولیت 10 و 20 درصد و پومیس 15 و 30 درصد جهت بررسی خواص بتن تازه و سخت شده خود تراکم ساخته شد و نتایج بتن تازه حاکی از آن بود که بتنِ حاوی زئولیت در مقایسه با بتن شاهد و بتنِ حاوی پومیس برای رسیدن به خصوصیات بتن تازه در نسبت آب به مواد پودری ثابت، به فوق روان کننده بیشتری نیاز داشت که این امر به خواص زئولیت نسبت داده می شود و خواص بتن سخت شده حاوی زئولیت عملکرد بهتری نسبت به بتن حاوی پومیس دارا می باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خودتراکم ، زئولیت ، پومیس تفتان ، خواص بتن تازه و سخت شده

 

دانلود متن کامل

تأثیر جایگزینی پوزولان های طبیعی زئولیت و پومیس تفتان بر مشخصات بتن تازه و سخت شده خودتراکم

 

محسن قاسمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل
جواد برنجیان - استادیار و رئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل
حسام آذری جعفری - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل - کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
نوید رضا فرهر - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده مقاله:

روش های نوین اجرای سازه های مختلف و در برخی موارد ضرورت های اجرا، منجر به رویکرد مهندسین به استفاده از بتن خود تراکم شده است. از آنجا که مواد پودری مورد استفاده در بتن خود تراکم در مقایسه با سایر انواع بتن بیشتر است، بنابراین، تأثیر جنس و عملکرد این مواد بر خواص این بتن از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، استفاده از پوزولان های طبیعی مانند، زئولیت و پومیس تفتان به عنوان پر کننده در بتن خودتراکم هم به دلیل نقش تاثیر گذار شان بر خواص بتن خودتراکم و هم به دلیل کاهش هزینه های تولید سیمان وکاهش یا حذف مشکلات زیست محیطی، برای دستیابی به مفهوم توسعه پایدار مورد بررسی گرفت. در این تحقیق 10 طرح اختلاط با دو نسبت آب به مواد پودری 0/36 و 0/40 و با درصدهای جایگزینی زئولیت 10 و 20 درصد و پومیس 15 و 30 درصد جهت بررسی خواص بتن تازه و سخت شده خود تراکم ساخته شد و نتایج بتن تازه حاکی از آن بود که بتنِ حاوی زئولیت در مقایسه با بتن شاهد و بتنِ حاوی پومیس برای رسیدن به خصوصیات بتن تازه در نسبت آب به مواد پودری ثابت، به فوق روان کننده بیشتری نیاز داشت که این امر به خواص زئولیت نسبت داده می شود و خواص بتن سخت شده حاوی زئولیت عملکرد بهتری نسبت به بتن حاوی پومیس دارا می باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خودتراکم ، زئولیت ، پومیس تفتان ، خواص بتن تازه و سخت شده

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک