پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:28

 

 

 

 

 

بررسی تغییر اندازه سنگ دانه ها بر روی خواص رئولوژیکی و مکانیکی بتن خودتراکم سبک ساخته شده با پوکه معدنی

 

محمد اسمعیل نیا عمران - استادیار و عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه کردستان
احمد فتحی -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه کردستان

چکیده مقاله:

بتن به عنوان پرمصرف ترین ماده بعد از آب که در اغلب کشورها جزئی لاینفکی از ساخت و ساز محسوب می شود و همه روزه به منظوراستفاده بهینه از این محصول، با ارائه تکنولوژی های تازه تر و روش های جدید، گام های موثرتری برداشته می شود. به همین منظور سبکسازی و اجرای درست سازه های بتنی که یکی از راهکارهای مقاوم سازی در برابر زلزله می باشد در این برهه زمانی مورد توجه قرار گرفتهاست. و در راستای سبک سازی سازه ها، مهندسان با روش های گوناگون از جمله استفاده از سنگدانه های سبک توانستند بتن سبک تولیدکنند. از آن جایی که سنگ دانه ها بخش بزرگی از بتن را شامل می شوند، در کارایی و مقاومت بتن خودتراکم نقش مهمی دارند بنابراینشناخت نحوه تاثیر مشخصات سنگدانه بر رفتار بتن خودتراکم سبک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق با تغییر حداکثر اندازه سنگدانه (پوکه معدنی قروه) مورد استفاده در طرح اختلاط بتن خودمتراکم، خواص رئولوژیکی (جریان اسلامپ، زمان خروج بتن از قیف V وحلقه J) و مکانیکی (مقاومت فشاری، مقاومت کششی و چگالی بتن سخت شده) بر روی نمونه های ساخته شده در سن 28 روزه بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش حداکثر اندازه سنگ دانه ها باعث کاهش روانی، افزایش احتمال ناپایداری بتن تازه خودتراکم، افزایشزمان خروج بتن از قیف V می شود و نسبت سنگ دانه های درشت تر در افزایش مقاومت فشاری و کششی نسبت به سنگدانه های ریزتر نقش مهم تری ایفا می کنند.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خودتراکم سبک، حداکثر اندازه سنگدانه، خواص رئولوژیکی، خواص مکانیکی

 

دانلود متن کامل

بررسی تغییر اندازه سنگ دانه ها بر روی خواص رئولوژیکی و مکانیکی بتن خودتراکم سبک ساخته شده با پوکه معدنی

 

محمد اسمعیل نیا عمران - استادیار و عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه کردستان
احمد فتحی -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه کردستان

چکیده مقاله:

بتن به عنوان پرمصرف ترین ماده بعد از آب که در اغلب کشورها جزئی لاینفکی از ساخت و ساز محسوب می شود و همه روزه به منظوراستفاده بهینه از این محصول، با ارائه تکنولوژی های تازه تر و روش های جدید، گام های موثرتری برداشته می شود. به همین منظور سبکسازی و اجرای درست سازه های بتنی که یکی از راهکارهای مقاوم سازی در برابر زلزله می باشد در این برهه زمانی مورد توجه قرار گرفتهاست. و در راستای سبک سازی سازه ها، مهندسان با روش های گوناگون از جمله استفاده از سنگدانه های سبک توانستند بتن سبک تولیدکنند. از آن جایی که سنگ دانه ها بخش بزرگی از بتن را شامل می شوند، در کارایی و مقاومت بتن خودتراکم نقش مهمی دارند بنابراینشناخت نحوه تاثیر مشخصات سنگدانه بر رفتار بتن خودتراکم سبک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق با تغییر حداکثر اندازه سنگدانه (پوکه معدنی قروه) مورد استفاده در طرح اختلاط بتن خودمتراکم، خواص رئولوژیکی (جریان اسلامپ، زمان خروج بتن از قیف V وحلقه J) و مکانیکی (مقاومت فشاری، مقاومت کششی و چگالی بتن سخت شده) بر روی نمونه های ساخته شده در سن 28 روزه بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش حداکثر اندازه سنگ دانه ها باعث کاهش روانی، افزایش احتمال ناپایداری بتن تازه خودتراکم، افزایشزمان خروج بتن از قیف V می شود و نسبت سنگ دانه های درشت تر در افزایش مقاومت فشاری و کششی نسبت به سنگدانه های ریزتر نقش مهم تری ایفا می کنند.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خودتراکم سبک، حداکثر اندازه سنگدانه، خواص رئولوژیکی، خواص مکانیکی

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک