پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:37

 

 

 

 

خ4

بررسی تاثیر افزودن پودر شیشه ضایعاتی بر خواص مکانیکی ملات خودتراکم حاوی پرکننده های مختلف-  (G)

 

ملک محمد رنجبر - استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران
مریم نامنویس -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران
سیدیاسین موسوی -
دانشجوی دکترای سازه دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران
سیمین السادات حسینی -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران

چکیده مقاله:

خواص مکانیکی ملات خودتراکم نقش تعیین کننده ای در روانی و مقاومت بتن خودتراکم دارد. لذا در راستای طراحی اختلاط مناسب برای بتن خودتراکم، ارزیابی خواص ملات تازه و سخت شده ضروری می نمایید. ازطرفی افزایش هزینه در تهیه بتن خودتراکم همواره از معضلات اصلی آن در مقایسه با بتن معمولی می باشد که علت اصلی آن افزایش میزان سیمان مصرفی و نیز به کاربردن افزودنی های شیمیایی می باشد. راهکاری دیگر در جهت مرتفع نمودن این نقصان، به کارگیری افزودنی های خنثی و یا پوزولانی/ هیدرولیکی می باشد تا بتنی با مشخصات مهندسی بهتر تهیه گردد که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه طرح اختلاط های مختلف ملات خودتراکم حاوی پرکننده های متفاوتی همچون نانوسیلیس، دوده سیلیس، خاکستر بادی و متاکائولن در حضور درصدهای مختلف پودر شیشه مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از بررسی خواص ملات تازه، جهت ارزیابی خواص ملات سخت شده خودتراکم، آزمایشات مقاومت فشاری و خمشی بر روی نمونه های سخت شده ملات خودتراکم در سنین مختلف صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد که استفاده از میزان بهینه پودر شیشه ضایعاتی در حضور پوزولان های مختلف، در جهت جریان پذیری و مقاومت ملات ها می تواند جایگزین مناسبی برای سیمان مصرفی لحاظ گردد.

 

کلیدواژه‌ها:

ملات خودتراکم، نانوسیلیس، دوده سیلیس، خاکستر بادی و متاکائولن

 

دانلود متن کامل

بررسی تاثیر افزودن پودر شیشه ضایعاتی بر خواص مکانیکی ملات خودتراکم حاوی پرکننده های مختلف-  (G)

 

ملک محمد رنجبر - استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران
مریم نامنویس -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران
سیدیاسین موسوی -
دانشجوی دکترای سازه دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران
سیمین السادات حسینی -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران

چکیده مقاله:

خواص مکانیکی ملات خودتراکم نقش تعیین کننده ای در روانی و مقاومت بتن خودتراکم دارد. لذا در راستای طراحی اختلاط مناسب برای بتن خودتراکم، ارزیابی خواص ملات تازه و سخت شده ضروری می نمایید. ازطرفی افزایش هزینه در تهیه بتن خودتراکم همواره از معضلات اصلی آن در مقایسه با بتن معمولی می باشد که علت اصلی آن افزایش میزان سیمان مصرفی و نیز به کاربردن افزودنی های شیمیایی می باشد. راهکاری دیگر در جهت مرتفع نمودن این نقصان، به کارگیری افزودنی های خنثی و یا پوزولانی/ هیدرولیکی می باشد تا بتنی با مشخصات مهندسی بهتر تهیه گردد که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه طرح اختلاط های مختلف ملات خودتراکم حاوی پرکننده های متفاوتی همچون نانوسیلیس، دوده سیلیس، خاکستر بادی و متاکائولن در حضور درصدهای مختلف پودر شیشه مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از بررسی خواص ملات تازه، جهت ارزیابی خواص ملات سخت شده خودتراکم، آزمایشات مقاومت فشاری و خمشی بر روی نمونه های سخت شده ملات خودتراکم در سنین مختلف صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد که استفاده از میزان بهینه پودر شیشه ضایعاتی در حضور پوزولان های مختلف، در جهت جریان پذیری و مقاومت ملات ها می تواند جایگزین مناسبی برای سیمان مصرفی لحاظ گردد.

 

کلیدواژه‌ها:

ملات خودتراکم، نانوسیلیس، دوده سیلیس، خاکستر بادی و متاکائولن

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک