پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:2

 

 

 

 

خ5

مقایسه تاثیر مواد پودری مختلف بر خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم (مطالعه موردی)

 

مسعود ملکی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی زلزله دانشگاه تبریز
آرین کاتبی -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی زلزله دانشگاه تبریز
هادی نصیری -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی دانشگاه ارومیه

چکیده مقاله:

به منظور تامین لزجت و قابلیت روانی بالای خمیر بتن تازه خود تراکم، در این نوع بتن از نسبت مصالح درشت دانه، نظیر شن، در طرح اختلاط کاسته شده و در عوض مواد شیمیایی و پودری مختلف جایگزین آن میگردند. برای جلوگیری از وقوع پدیده ناپایداری مخلوط بتن تازه و جداشدگی دانه ها از یکدیگر، از مواد پودری در طرح اختلاط بتن های خودتراکم استفاده می شود. در این پژوهش از دو نوع ماده پودری که به وفور در منطقه غرب و شمال غرب ایران یافت می شود، استفاده شده است. با افزودن پودر سنگ چینی و میکروسلیس به مخلوط بتن خودتراکم، به بررسی و مقایسه تاثیر این دو پودر بر روی خصوصیات مکانیکی بتن خود تراکم پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمایشها نشان می دهد که در صورت استفاده از میکروسیلیس به میزان بهینه آن شاهد افزایش 38 درصدی در مقاومت فشاری و 24 در مقاومت کششی نمونه بتن ساخته شده خواهیم بود. همچنین به طور مشابه در صورت استفاده از پودر سنگ به میزان بهینه خود شاهد افزایش 7 درصدی مقاومت فشاری و 10 درصدی مقاومت کششی خواهیم بود.

 

کلیدواژه‌ها:

 

بتن خود تراکم، میکروسیلیس، پودر سنگ چینی، خواص مکانیکی

 

دانلود متن کامل

مقایسه تاثیر مواد پودری مختلف بر خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم (مطالعه موردی)

 

مسعود ملکی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی زلزله دانشگاه تبریز
آرین کاتبی -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی زلزله دانشگاه تبریز
هادی نصیری -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی دانشگاه ارومیه

چکیده مقاله:

به منظور تامین لزجت و قابلیت روانی بالای خمیر بتن تازه خود تراکم، در این نوع بتن از نسبت مصالح درشت دانه، نظیر شن، در طرح اختلاط کاسته شده و در عوض مواد شیمیایی و پودری مختلف جایگزین آن میگردند. برای جلوگیری از وقوع پدیده ناپایداری مخلوط بتن تازه و جداشدگی دانه ها از یکدیگر، از مواد پودری در طرح اختلاط بتن های خودتراکم استفاده می شود. در این پژوهش از دو نوع ماده پودری که به وفور در منطقه غرب و شمال غرب ایران یافت می شود، استفاده شده است. با افزودن پودر سنگ چینی و میکروسلیس به مخلوط بتن خودتراکم، به بررسی و مقایسه تاثیر این دو پودر بر روی خصوصیات مکانیکی بتن خود تراکم پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمایشها نشان می دهد که در صورت استفاده از میکروسیلیس به میزان بهینه آن شاهد افزایش 38 درصدی در مقاومت فشاری و 24 در مقاومت کششی نمونه بتن ساخته شده خواهیم بود. همچنین به طور مشابه در صورت استفاده از پودر سنگ به میزان بهینه خود شاهد افزایش 7 درصدی مقاومت فشاری و 10 درصدی مقاومت کششی خواهیم بود.

 

کلیدواژه‌ها:

 

بتن خود تراکم، میکروسیلیس، پودر سنگ چینی، خواص مکانیکی

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک