پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:8

 

 

 

 

خ6

تأثیر شکل هندسی سنگدانه ها بر مقاومت فشاری و دوام بتن های خودتراکم پر مقاومت

 

سعید ذوالقدری - مدیر فنی شرکت پریفاب و دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
قاسم دهقانی اشکذری -
استادیار مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا مقیمی -
کارشناس ارشد سازه، سرپرست واحد تحقیقات و توسعه شرکت پریفاب
علی اکبر مقصودی -
دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده مقاله:

امروزه ساخت و استفاده از بتن های بادوام و مقاومت بالا به علت تأثیرات مهم اقتصادی در پروژه های عمرانی یکی از مهمترین مسائل درصنعت ساخت وساز به شمار می رود. بتن خودتراکم به عنوان یکی از پیشرفت های تکنولوژی بتن ضمن تسهیل اجرا سبب بهبود مقاومت فشاری، افزایش کیفیت، کاهش آلودگی و صرفه جویی در هزینه های ساخت می گردد. از این رو بررسی عملکرد نوع مقاومت بالای این نوع بتن از نظر دوام امری ضروری می باشد. شکل سنگدانه ها و با توجه به تأثیرات آن در اصطکاک مابین اجزای تشکیل دهنده، تنش تسلیم، لزجت خمیری و چفت و بست اجزای مخلوط بتن، نقش مهمی در عملکرد مقاومتی و دوام بتن علی الخصوص بتن های خودتراکم دارد. لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا با ساخت 4 طرح مخلوط با مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان ثابت، مواد پودری، دانه بندی و نسبت سنگدانه های درشت به ریز ثابت با استفاده از : 1) سنگدانه های ریز گرد گوشه و درشت دانه تیز گوشه، 2) سنگدانه های ریز گرد گوشه و درشت دانه گردگوشه، 3) سنگدانه های ریز تیز گوشه و درشت دانه تیز گوشه، 4) سنگدانه های ریز تیز گوشه و درشت دانه گرد گوشه، انجام سه آزمایش فاز خمیری: 1) آزمایش جریان اسلامپ، 2) آزمایش قیف V شکل، 3) آزمایش جعبه U شکل بر روی آن ها و تهیه 84 عدد آزمونه که تا سن 3 روز در محیط استاندارد عمل آوری و سپس در دو محیط استاندارد و محیط با سولفات سدیم تا سن مورد نظر نگهداری و سپس در سنین 7، 28 و 90 روز آزمایش های مقاومت فشاری، چگالی، تخلخل و جذب آب مویینه بر روی آن ها انجام می گردد، تأثیر شکل سنگدانه ها را بر عملکرد این نوع بتن ها از نظر مقاومت و دوام بررسی، تحلیل و گزارش نماییم.

 

کلیدواژه‌ها:

سیمان، بتن خودتراکم، مقاومت فشاری، سنگدانه، شکل هندسی

 

دانلود متن کامل

تأثیر شکل هندسی سنگدانه ها بر مقاومت فشاری و دوام بتن های خودتراکم پر مقاومت

 

سعید ذوالقدری - مدیر فنی شرکت پریفاب و دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
قاسم دهقانی اشکذری -
استادیار مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رضا مقیمی -
کارشناس ارشد سازه، سرپرست واحد تحقیقات و توسعه شرکت پریفاب
علی اکبر مقصودی -
دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده مقاله:

امروزه ساخت و استفاده از بتن های بادوام و مقاومت بالا به علت تأثیرات مهم اقتصادی در پروژه های عمرانی یکی از مهمترین مسائل درصنعت ساخت وساز به شمار می رود. بتن خودتراکم به عنوان یکی از پیشرفت های تکنولوژی بتن ضمن تسهیل اجرا سبب بهبود مقاومت فشاری، افزایش کیفیت، کاهش آلودگی و صرفه جویی در هزینه های ساخت می گردد. از این رو بررسی عملکرد نوع مقاومت بالای این نوع بتن از نظر دوام امری ضروری می باشد. شکل سنگدانه ها و با توجه به تأثیرات آن در اصطکاک مابین اجزای تشکیل دهنده، تنش تسلیم، لزجت خمیری و چفت و بست اجزای مخلوط بتن، نقش مهمی در عملکرد مقاومتی و دوام بتن علی الخصوص بتن های خودتراکم دارد. لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا با ساخت 4 طرح مخلوط با مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان ثابت، مواد پودری، دانه بندی و نسبت سنگدانه های درشت به ریز ثابت با استفاده از : 1) سنگدانه های ریز گرد گوشه و درشت دانه تیز گوشه، 2) سنگدانه های ریز گرد گوشه و درشت دانه گردگوشه، 3) سنگدانه های ریز تیز گوشه و درشت دانه تیز گوشه، 4) سنگدانه های ریز تیز گوشه و درشت دانه گرد گوشه، انجام سه آزمایش فاز خمیری: 1) آزمایش جریان اسلامپ، 2) آزمایش قیف V شکل، 3) آزمایش جعبه U شکل بر روی آن ها و تهیه 84 عدد آزمونه که تا سن 3 روز در محیط استاندارد عمل آوری و سپس در دو محیط استاندارد و محیط با سولفات سدیم تا سن مورد نظر نگهداری و سپس در سنین 7، 28 و 90 روز آزمایش های مقاومت فشاری، چگالی، تخلخل و جذب آب مویینه بر روی آن ها انجام می گردد، تأثیر شکل سنگدانه ها را بر عملکرد این نوع بتن ها از نظر مقاومت و دوام بررسی، تحلیل و گزارش نماییم.

 

کلیدواژه‌ها:

سیمان، بتن خودتراکم، مقاومت فشاری، سنگدانه، شکل هندسی

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک