پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:18

 

 

 

 

خ8

تخمین مقاومت برشی تیر حاوی بتن خود تراکم به وسیله امواج فراصوت

 

موسی مظلوم - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
مرتضی مهروند -
کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
امیرعلی صفاری -
کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش استفاده از بتن خودتراکم SCC در ایران، نیاز به انجام آزمایش های مخرب و غیر مخرب بر روی این نوع بتن بیش از پیش احساس می گردد. یکی از روش های بررسی خصوصیات مکانیکی و همچنین مقاومت برشی بتن، استفاده از آزمایش های غیر مخرب می باشد. در این تحقیق، آزمایش غیر مخرب توسط امواج فراصوت بر روی بتن خودتراکم صورت گرفته است تا بتوان رابطه ای بین سرعت امواج فراصوتی و مقاومت برشی در این نوع بتن به دست آورد. بتن خودتراکم موضوع این تحقیق با نسبت آب به سیمان 0/35 و 0/45 در شانزده طرح اختلاط ساخته شده است و نمونه ها پس از یک دوره 28 روزه نگهداری درشرایط مرطوب، تحت آزمایش مقاومت برشی و آزمایش اندازه گیری سرعت امواج فراصوت قرار گرفته اند. آزمونه های استفاده شده آزمونه های مکعبی 10*10 و 40*10*10 سانتی متر و آزمونه استوانه ای استاندارد می باشند که با استفاده از دستگاه آزمایش فراصوتی، سرعت موج در هر کدام از این آزمونه ها به صورت انتقال مستقیم مولدها، بررسی و مورد پردازش قرارگرفته است.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خود تراکم، مقاومت فشاری، مقاومت برشی، آزمایش های فراصوتی، انتقال مستقیم مولد

 

دانلود متن کامل

تخمین مقاومت برشی تیر حاوی بتن خود تراکم به وسیله امواج فراصوت

 

موسی مظلوم - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
مرتضی مهروند -
کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
امیرعلی صفاری -
کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش استفاده از بتن خودتراکم SCC در ایران، نیاز به انجام آزمایش های مخرب و غیر مخرب بر روی این نوع بتن بیش از پیش احساس می گردد. یکی از روش های بررسی خصوصیات مکانیکی و همچنین مقاومت برشی بتن، استفاده از آزمایش های غیر مخرب می باشد. در این تحقیق، آزمایش غیر مخرب توسط امواج فراصوت بر روی بتن خودتراکم صورت گرفته است تا بتوان رابطه ای بین سرعت امواج فراصوتی و مقاومت برشی در این نوع بتن به دست آورد. بتن خودتراکم موضوع این تحقیق با نسبت آب به سیمان 0/35 و 0/45 در شانزده طرح اختلاط ساخته شده است و نمونه ها پس از یک دوره 28 روزه نگهداری درشرایط مرطوب، تحت آزمایش مقاومت برشی و آزمایش اندازه گیری سرعت امواج فراصوت قرار گرفته اند. آزمونه های استفاده شده آزمونه های مکعبی 10*10 و 40*10*10 سانتی متر و آزمونه استوانه ای استاندارد می باشند که با استفاده از دستگاه آزمایش فراصوتی، سرعت موج در هر کدام از این آزمونه ها به صورت انتقال مستقیم مولدها، بررسی و مورد پردازش قرارگرفته است.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خود تراکم، مقاومت فشاری، مقاومت برشی، آزمایش های فراصوتی، انتقال مستقیم مولد

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک