پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:25

 

 

 

 

خ9

بررسی تأثیر الیاف بر مقاومت فشاری و کششی بتن های خودتراکم الیافی

حمیدرضا توکلی- استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی زابل

 مسعود فلاح تبار شیاده دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله،  دانشگاه صنعتی زابل


چکیده مقاله:

مقاومت فشاری به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های بتن سخت شده به طور کلی برای طبقه بندی بتن در آیین نامه های بین المللی می باشد. بنابراین دانستن میزان آن حائز اهمیت می باشد. بتن از نظر حجم مصالح سازه ای با تولید سالانه بیش از دو هزار و پانصد میلیون مترمکعب، در سطح جهانی در رتبه اول قراردارد. به دلایل مختلف، مقدار قابل توجهی از بتن ترک می خورد. در چند دهه اخیر استفاده از الیاف نازک و طویل که در تمام حجم بتن پراکنده می شود، متداول شده است. خواص مکانیکی بتن الیافی اندازه، شکل و نحوه تهیه نمونه ها و اندازه و شکل مصالح سنگ دانه ای قرار دارد. بتن خود تراکم به عنوان یک پیشرفت در ساخت بتن در دو دهه اخیر معرف شده است. بدین منظور 9 طرح اختلاط شامل 2 نوع الیاف (فلزی: 0/1، 0/2، 0/3 و 0/4 درصد حجمی و PPS : 1/0، 2/0، 3/0 و 0/4 درصد حجمی) و طرحِ بدون الیاف به عنوان بتن مرجع مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد حضور الیاف موجب بهبود مقاومت فشاری بتن خود تراکم می شود.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خودتراکم، خصوصیات مکانیکی، مقاومت کششی، مقاومت فشاری، بتن الیافی

 

دانلود متن کامل

بررسی تأثیر الیاف بر مقاومت فشاری و کششی بتن های خودتراکم الیافی

حمیدرضا توکلی- استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی زابل

 مسعود فلاح تبار شیاده دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله،  دانشگاه صنعتی زابل


چکیده مقاله:

مقاومت فشاری به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های بتن سخت شده به طور کلی برای طبقه بندی بتن در آیین نامه های بین المللی می باشد. بنابراین دانستن میزان آن حائز اهمیت می باشد. بتن از نظر حجم مصالح سازه ای با تولید سالانه بیش از دو هزار و پانصد میلیون مترمکعب، در سطح جهانی در رتبه اول قراردارد. به دلایل مختلف، مقدار قابل توجهی از بتن ترک می خورد. در چند دهه اخیر استفاده از الیاف نازک و طویل که در تمام حجم بتن پراکنده می شود، متداول شده است. خواص مکانیکی بتن الیافی اندازه، شکل و نحوه تهیه نمونه ها و اندازه و شکل مصالح سنگ دانه ای قرار دارد. بتن خود تراکم به عنوان یک پیشرفت در ساخت بتن در دو دهه اخیر معرف شده است. بدین منظور 9 طرح اختلاط شامل 2 نوع الیاف (فلزی: 0/1، 0/2، 0/3 و 0/4 درصد حجمی و PPS : 1/0، 2/0، 3/0 و 0/4 درصد حجمی) و طرحِ بدون الیاف به عنوان بتن مرجع مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد حضور الیاف موجب بهبود مقاومت فشاری بتن خود تراکم می شود.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خودتراکم، خصوصیات مکانیکی، مقاومت کششی، مقاومت فشاری، بتن الیافی

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک