پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:33

 

 

 

 

خ10

بررسی تاثیر استفاده از آب یونیزه بر میزان مصرف فوق روان کننده در بتن خود متراکم

 

محمد رئیسی - استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران
حامد عمادی -
کارشناس مهندسی عمران، دستگاه نظارت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان

چکیده مقاله:

با افزایش به کارگیری بتن خود متراکم در صنعت ساختمان و گستره وسیع کاربرد این نوع بتن در پروژه های مختلف، ارائه راه هایی با هدف تامین کارایی مطلوب و بهینه سازی بیش از پیش این نوع بتن، ضروری به نظر می رسد. مواد فوق روان کننده یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بتن خود متراکم می باشند که برای تامین روانی مورد استفاده قرار می گیرند و مقدار مصرف آنها برای تولید بتن خود متراکم بیشتر از مقدار مصرف آنها برای تولید بتن معمولی می باشد. استفاده از آب یونیزه در ساخت بتن به دلیل پخش و جدا نمودن مولکول های آب، باعث افزایش روانی بتن نسبت به بتن بدون آب یونیزه می شود. در تحقیق حاضر، تاثیر استفاده از آب یونیزه در ساخت بتن خود متراکم، بر میزان فوق روان کننده جهت تامین قطر پخش شدگی یکسان بررسی شده است. در طرح حاضر 8 طرح اختلاط بتن که 4 طرح اختلاط بدون آب یونیزه و 4 طرح اختلاط با آب یونیزه بود، ساخته شد. میزان فوق روان کننده هر 8 طرح اختلاط برای تامین قطر پخش شدگی برابر600mm  تعیین گردید. نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که استفاده از آب یونیزه در بتن خود متراکم، میزان مصرف فوق روان کننده را 30 % کاهش می دهد.

 

کلیدواژه‌ها:

 

آب یونیزه، بتن خود متراکم، روانی، فوق روان کننده

 

دانلود متن کامل

بررسی تاثیر استفاده از آب یونیزه بر میزان مصرف فوق روان کننده در بتن خود متراکم

 

محمد رئیسی - استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران
حامد عمادی -
کارشناس مهندسی عمران، دستگاه نظارت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان

چکیده مقاله:

با افزایش به کارگیری بتن خود متراکم در صنعت ساختمان و گستره وسیع کاربرد این نوع بتن در پروژه های مختلف، ارائه راه هایی با هدف تامین کارایی مطلوب و بهینه سازی بیش از پیش این نوع بتن، ضروری به نظر می رسد. مواد فوق روان کننده یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بتن خود متراکم می باشند که برای تامین روانی مورد استفاده قرار می گیرند و مقدار مصرف آنها برای تولید بتن خود متراکم بیشتر از مقدار مصرف آنها برای تولید بتن معمولی می باشد. استفاده از آب یونیزه در ساخت بتن به دلیل پخش و جدا نمودن مولکول های آب، باعث افزایش روانی بتن نسبت به بتن بدون آب یونیزه می شود. در تحقیق حاضر، تاثیر استفاده از آب یونیزه در ساخت بتن خود متراکم، بر میزان فوق روان کننده جهت تامین قطر پخش شدگی یکسان بررسی شده است. در طرح حاضر 8 طرح اختلاط بتن که 4 طرح اختلاط بدون آب یونیزه و 4 طرح اختلاط با آب یونیزه بود، ساخته شد. میزان فوق روان کننده هر 8 طرح اختلاط برای تامین قطر پخش شدگی برابر600mm  تعیین گردید. نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که استفاده از آب یونیزه در بتن خود متراکم، میزان مصرف فوق روان کننده را 30 % کاهش می دهد.

 

کلیدواژه‌ها:

 

آب یونیزه، بتن خود متراکم، روانی، فوق روان کننده

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک