پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:42

 

 

 

 

خ12

مقایسه اثر الیاف شیشه و نایلون بر خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم

محمد حسین متین پور - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه عمران، تبریز، ایران
مسعود ملکی -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله دانشگاه تبریز
هادی نصیری -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- خاک و پی دانشگاه ارومیه

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر استفاده از بتن خود تراکم بدلیل خواص فیزیکی ویژه در حالت تازه و همچنین خواص مکانیکی قابل قبول در حالت سخت شده در صنعت ساخت و ساز رونق ویژه ای پیدا کرده است. با توجه به خاصیت جمع شدگی بالای بتن های خود تراکم، همواره شاهد ایجاد ترک های انقباضی در آنها می باشیم. به منظور کنترل توسعه ترکهای موئین به وجود آمده در بتن تحت تنشهای اعمال شده و افزایش مقاومت بتن به ویژه مقاومت کششی، استفاده از الیاف در مخلوط های بتن توسط محققین توصیه شده است. الیاف نایلون و شیشه از جمله الیاف های ارزان قیمت و در دسترس می باشند که از آنها به عنوان المان های کششی به منظور تسلیح بتن استفاده می شود. در این پژوهش، با انجام مطالعات آزمایشگاهی در صدد بررسی و مقایسه تاثیر افزودن این دو نوع الیاف با درصدهای مختلف بر روی خصوصیات مکانیکی بتن های خودتراکم بر آمده ایم. الیاف شیشه و نایلون با نسبت های 0.5، 1، 1.5 و 2 درصد حجم بتن در ترکیب بتن خود تراکم مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج بدست آمده، حاکی از بهبود خصوصیات مکانیکی بتن به ویژه مقاومت کششی بتن خودتراکم می باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خود تراکم، الیاف شیشه، الیاف نایلون، مقاومت فشاری، مقاومت کششی

 

دانلود متن کامل

مقایسه اثر الیاف شیشه و نایلون بر خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم

محمد حسین متین پور - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه عمران، تبریز، ایران
مسعود ملکی -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله دانشگاه تبریز
هادی نصیری -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- خاک و پی دانشگاه ارومیه

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر استفاده از بتن خود تراکم بدلیل خواص فیزیکی ویژه در حالت تازه و همچنین خواص مکانیکی قابل قبول در حالت سخت شده در صنعت ساخت و ساز رونق ویژه ای پیدا کرده است. با توجه به خاصیت جمع شدگی بالای بتن های خود تراکم، همواره شاهد ایجاد ترک های انقباضی در آنها می باشیم. به منظور کنترل توسعه ترکهای موئین به وجود آمده در بتن تحت تنشهای اعمال شده و افزایش مقاومت بتن به ویژه مقاومت کششی، استفاده از الیاف در مخلوط های بتن توسط محققین توصیه شده است. الیاف نایلون و شیشه از جمله الیاف های ارزان قیمت و در دسترس می باشند که از آنها به عنوان المان های کششی به منظور تسلیح بتن استفاده می شود. در این پژوهش، با انجام مطالعات آزمایشگاهی در صدد بررسی و مقایسه تاثیر افزودن این دو نوع الیاف با درصدهای مختلف بر روی خصوصیات مکانیکی بتن های خودتراکم بر آمده ایم. الیاف شیشه و نایلون با نسبت های 0.5، 1، 1.5 و 2 درصد حجم بتن در ترکیب بتن خود تراکم مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج بدست آمده، حاکی از بهبود خصوصیات مکانیکی بتن به ویژه مقاومت کششی بتن خودتراکم می باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خود تراکم، الیاف شیشه، الیاف نایلون، مقاومت فشاری، مقاومت کششی

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک