پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:46

 

 

 

 

خ13

تاثیر استفاده ترکیبی از خاکستر پوسته برنج و دوده سیلیس بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم

 

رحمت مدندوست: عضو هیات علمی گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت

سید یاسین موسوی: دانشجوی دکترای مهندسی عمران- سازه، دانشگاه گیلان، رشت

 

چکیده:

در این مطالعه تاثیر دوده سیلیس و خاکستر پوسته برنج بر خواص بتن خودتراکم مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در این راستا سیزده طرح اختلاط بتن خودتراکم با درصدهای متفاوت جایگزینی دوده سیلیس و خاکستر پوسته برنج در یک نسبت ثابت آب به چسباننده (0/38) در نظر گرفته شد. خواص بتن تازه خودتراکم توسط جریان اسلامپ، زمان رسیدن جریان اسلامپ به قطر 50 سانتیمتر، قیف V شکل و جعبه L شکل مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین جریان اسلامپ بتن خودتراکم با گذشت زمان انتقال مورد توجه می باشد. خواص بتن سخت شده توسط مقاومت فشاری در سنین مختلف، مقاومت کششی، جذب آب اولیه (30 دقیقه) و جذب آب نهایی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد بتن خودتراکم با پایداری و قابلیت تراکم مطلوب با استفاده ترکیبی از دوده سیلیس و خاکستر پوسته برنج قابل تولید می باشد. همچنین ترکیب دوده سیلیس و خاکستر پوسته برنج می تواند مقاومت فشاری را تا 33 درصد افزایش دهد.

 

کلمات کلیدی:

بتن خودتراکم، متاکائولن، خواص بتن تازه، زمان انتقال بتن

 

دانلود متن کامل

تاثیر استفاده ترکیبی از خاکستر پوسته برنج و دوده سیلیس بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم

 

رحمت مدندوست: عضو هیات علمی گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت

سید یاسین موسوی: دانشجوی دکترای مهندسی عمران- سازه، دانشگاه گیلان، رشت

 

چکیده:

در این مطالعه تاثیر دوده سیلیس و خاکستر پوسته برنج بر خواص بتن خودتراکم مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در این راستا سیزده طرح اختلاط بتن خودتراکم با درصدهای متفاوت جایگزینی دوده سیلیس و خاکستر پوسته برنج در یک نسبت ثابت آب به چسباننده (0/38) در نظر گرفته شد. خواص بتن تازه خودتراکم توسط جریان اسلامپ، زمان رسیدن جریان اسلامپ به قطر 50 سانتیمتر، قیف V شکل و جعبه L شکل مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین جریان اسلامپ بتن خودتراکم با گذشت زمان انتقال مورد توجه می باشد. خواص بتن سخت شده توسط مقاومت فشاری در سنین مختلف، مقاومت کششی، جذب آب اولیه (30 دقیقه) و جذب آب نهایی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد بتن خودتراکم با پایداری و قابلیت تراکم مطلوب با استفاده ترکیبی از دوده سیلیس و خاکستر پوسته برنج قابل تولید می باشد. همچنین ترکیب دوده سیلیس و خاکستر پوسته برنج می تواند مقاومت فشاری را تا 33 درصد افزایش دهد.

 

کلمات کلیدی:

بتن خودتراکم، متاکائولن، خواص بتن تازه، زمان انتقال بتن

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک