پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:49

 

 

 

 

خ14

بررسی تاثیر نوع پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی فرودگاه ها

پرهام حیاتی - دانشجوی دکتری مهندسی راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن زیاری 
- استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر سبحانی 
- استادیار بخش فناوری بتن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده مقاله:

ارتقاء خواص عملکردی و پایایی روسازی های بتنی سطوح پروازی اهمیت ویژه ای دارد. در این مقاله به منظور تعیین میزان کارآمدی بتن خود تراکم مورد استفاده در روسازی سطوح پروازی در دو رویکرد خواص مکانیکی و دوام با انجام آزمایش های استاندارد با تاثیر انواع پوزولان در ترکیب های بتن های دو جزئی و سه جزئی مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی میزان مقاومت بتن خود تراکم دربرابر شرایط یخ زدن آب شدن به عنوان یکی از معیارهای تعیین دوام بتن مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین در این تحقیق خواص مکانیکی (مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و مدول دینامیکی و مقاومت ضربه) با در نظر گرفتن الزامات مورد نظر در مورد روسازی های بتنی سطوح پروازی به عنوان آزمایش های تکمیلی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد نوع پوزولان عاملی تعیین کننده در دوام بتن های خودتراکم در برابر شرایط یخ زدن آب شدن است. همچنین مشخص گردید رژیم خرابی های ناشی از عامل دوام می تواند متاثر ازجایگزینی درصدی از سیمان با پوزولان باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خود تراکم، پوزولان، یخ زدن آب شدن، روسازی های بتنی فرودگاهی

 

دانلود متن کامل

بررسی تاثیر نوع پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی فرودگاه ها

پرهام حیاتی - دانشجوی دکتری مهندسی راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن زیاری 
- استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر سبحانی 
- استادیار بخش فناوری بتن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده مقاله:

ارتقاء خواص عملکردی و پایایی روسازی های بتنی سطوح پروازی اهمیت ویژه ای دارد. در این مقاله به منظور تعیین میزان کارآمدی بتن خود تراکم مورد استفاده در روسازی سطوح پروازی در دو رویکرد خواص مکانیکی و دوام با انجام آزمایش های استاندارد با تاثیر انواع پوزولان در ترکیب های بتن های دو جزئی و سه جزئی مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی میزان مقاومت بتن خود تراکم دربرابر شرایط یخ زدن آب شدن به عنوان یکی از معیارهای تعیین دوام بتن مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین در این تحقیق خواص مکانیکی (مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و مدول دینامیکی و مقاومت ضربه) با در نظر گرفتن الزامات مورد نظر در مورد روسازی های بتنی سطوح پروازی به عنوان آزمایش های تکمیلی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد نوع پوزولان عاملی تعیین کننده در دوام بتن های خودتراکم در برابر شرایط یخ زدن آب شدن است. همچنین مشخص گردید رژیم خرابی های ناشی از عامل دوام می تواند متاثر ازجایگزینی درصدی از سیمان با پوزولان باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خود تراکم، پوزولان، یخ زدن آب شدن، روسازی های بتنی فرودگاهی

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک