پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:12

 

 

 

 

خ15

ارزیابی جریان پذیری بتن خودتراکم حاوی متاکائولن در نسبت های متفاوت آب به چسباننده

 

رحمت مدندوست عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت
ملک محمد رنجبر 
عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت
سیدیاسین موسوی -
دانشجوی دکتری مهندسی عمران سازه
سامان یوسفی -
دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله:

در این مطالعه تأثیر متاکائولن بر خواص بتن تازه خودتراکم مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در این راستا، پانزده اختلاط بتن خودتراکم با درصدهای متفاوت جایگزینی متاکائولن (5، 10، 15 و 20 درصد) در نسبت های متفاوت آب به چسباننده 0/32 ,0/38 ,0/45 درنظر گرفته شد. خواص بتن تازه خودتراکم توسط جریان اسلامپ، زمان رسیدن جریان اسلامپ به قطر 50 سانتیمتر، قیف V شکل و جعبه L شکل مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین جریان اسلامپ بتن خودتراکم با گذشت زمان انتقال مورد توجه می باشد. نتایج نشان می دهند که عموماً 10 درصد متاکائولن را می توان به عنوان جایگزینی مناسب در بتن خودتراکم در نظر گرفت.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خودتراکم ، متاکائولن، خواص بتن تازه، زمان انتقال بتن

 

دانلود متن کامل

ارزیابی جریان پذیری بتن خودتراکم حاوی متاکائولن در نسبت های متفاوت آب به چسباننده

 

رحمت مدندوست عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت
ملک محمد رنجبر 
عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت
سیدیاسین موسوی -
دانشجوی دکتری مهندسی عمران سازه
سامان یوسفی -
دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله:

در این مطالعه تأثیر متاکائولن بر خواص بتن تازه خودتراکم مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در این راستا، پانزده اختلاط بتن خودتراکم با درصدهای متفاوت جایگزینی متاکائولن (5، 10، 15 و 20 درصد) در نسبت های متفاوت آب به چسباننده 0/32 ,0/38 ,0/45 درنظر گرفته شد. خواص بتن تازه خودتراکم توسط جریان اسلامپ، زمان رسیدن جریان اسلامپ به قطر 50 سانتیمتر، قیف V شکل و جعبه L شکل مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین جریان اسلامپ بتن خودتراکم با گذشت زمان انتقال مورد توجه می باشد. نتایج نشان می دهند که عموماً 10 درصد متاکائولن را می توان به عنوان جایگزینی مناسب در بتن خودتراکم در نظر گرفت.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خودتراکم ، متاکائولن، خواص بتن تازه، زمان انتقال بتن

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک