پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:21

 

 

 

 

خ17

خصوصیات مکانیکی بتن فوق توانمند خودمتراکم

مهدی حسنی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اصفهانی 
- استاد گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده مقاله:

بتن فوق توانمند با حداقل مقاومت فشاری 110MPa  یک مخلوط پایه سیمانی با حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی 0/2 بوده که دارای خصوصیات مکانیکی برتر و دوام بسیار زیاد نسبت به بتن های معمولی می باشد. با این وجود، نسبت آب به سیمان بسیار کم، موجب کاهش شدیدکارایی و قابلیت روانی بتن تازه گردیده و حتی در حجم زیاد، مشکل عدم تراکم مناسب را در پی خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر دست یابی به بتن فوق توانمند خودمتراکم است که از آن بتوان در ساخت اعضای سازه ای، بدون نیاز به عملیات متراکم سازی استفاده نمود. در این پژوهش به صورت آزمایشگاهی، با تغییر نسبت مواد تشکیل دهنده بتن فوق توانمند، بتنی با ویژگی بتن خودمتراکم ساخته شده و در مرحله بعد خصوصیات مکانیکی آن از قبیل مقاومت فشاری، مقاومت شکافت کششی و مقاومت خمشی در سنین 3، 7 و 28 روزه تعیین گردیده است. نتایج نشان می دهدکه بتن فوق توانمند خودمتراکم به دست آمده، علاوه بر داشتن روانی و کارایی مطلوب، دارای خصوصیات مکانیکی بسیار چشمگیر در محدوده بتن های فوق توانمند است که این امر استفاده از این بتن در ساخت انواع قطعات بتن آرمه با مقاومت بسیار بیشتر نسبت به بتن های معمولی و بدون نیاز به عملیات متراکم سازی را ممکن می سازد.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن فوق توانمند خودمتراکم، قابلیت روانی، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، مقاومت شکافت کششی

 

دانلود متن کامل

خصوصیات مکانیکی بتن فوق توانمند خودمتراکم

مهدی حسنی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اصفهانی 
- استاد گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده مقاله:

بتن فوق توانمند با حداقل مقاومت فشاری 110MPa  یک مخلوط پایه سیمانی با حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی 0/2 بوده که دارای خصوصیات مکانیکی برتر و دوام بسیار زیاد نسبت به بتن های معمولی می باشد. با این وجود، نسبت آب به سیمان بسیار کم، موجب کاهش شدیدکارایی و قابلیت روانی بتن تازه گردیده و حتی در حجم زیاد، مشکل عدم تراکم مناسب را در پی خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر دست یابی به بتن فوق توانمند خودمتراکم است که از آن بتوان در ساخت اعضای سازه ای، بدون نیاز به عملیات متراکم سازی استفاده نمود. در این پژوهش به صورت آزمایشگاهی، با تغییر نسبت مواد تشکیل دهنده بتن فوق توانمند، بتنی با ویژگی بتن خودمتراکم ساخته شده و در مرحله بعد خصوصیات مکانیکی آن از قبیل مقاومت فشاری، مقاومت شکافت کششی و مقاومت خمشی در سنین 3، 7 و 28 روزه تعیین گردیده است. نتایج نشان می دهدکه بتن فوق توانمند خودمتراکم به دست آمده، علاوه بر داشتن روانی و کارایی مطلوب، دارای خصوصیات مکانیکی بسیار چشمگیر در محدوده بتن های فوق توانمند است که این امر استفاده از این بتن در ساخت انواع قطعات بتن آرمه با مقاومت بسیار بیشتر نسبت به بتن های معمولی و بدون نیاز به عملیات متراکم سازی را ممکن می سازد.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن فوق توانمند خودمتراکم، قابلیت روانی، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، مقاومت شکافت کششی

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک