پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:25

 

 

 

 

خ18

تاثیر سبکدانه های پرلیت و اسکوریا در خواص حالت تازه و سخت شده بتن خودتراکم

محمد بصائری - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
ملک محمد رنجبر -
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
سیدیاسین موسوی -
دانشجوی دکترای سازه، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی

چکیده مقاله:

امروزه تحقیقات زیادی بر روی بتن خود تراکم (SCC) و همچنین بتن سبکدانه(LWAC)  انجام گرفته است. اما مطالعات نسبتاً کمی در مورد بتن سبک خود تراکم (SCLWC) وجود دارد. استفاده از بتن سبک در سازه ها می تواند باعث کاهش بار مرده سازه و در نتیجه کاهش نیروهای زلزله گردیده و طراحی سازه را ایمن تر و اقتصادی تر نماید. از طرفی استفاده از بتن خودتراکم موجب سهولت بتن ریزی در سازه هایی با آرماتوربندی متراکم و یا قالب های پیچیده، کاهش آلودگی صوتی وکاهش زمان اجرا می شود. لذا استفاده از بتن سبک خودتراکم یکی از موضوعات مهم قابل بررسی می باشد. هدف از این پژوهش ساخت بتن سبک خودتراکم با استفاده از سبکدانه های پرلیت منبسط شده و اسکوریا می باشد. بدین منظور با روش سعی و خطا طرح های اختلاط مختلفی از بتن سبک با پرلیت منبسط شده و اسکوریا با خاصیت خودتراکمی ساخته شد و سپس در فاز بتن تازه به بررسی زمانی که بتن خصوصیات خودتراکمی را در خود نگاه می دارد و نیز آزمایشات جریان اسلامپ، قیف Vوجعبه L پرداختیم و در فاز سخت شده آزمایشاتی از جمله مقاومت فشاری، مقاومت کششی، جذب آب و سرعت امواج اولتراسونیک انجام شد.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن سبک خودتراکم، پرلیت، اسکوریا ، متاکائولن

 

دانلود متن کامل

تاثیر سبکدانه های پرلیت و اسکوریا در خواص حالت تازه و سخت شده بتن خودتراکم

محمد بصائری - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
ملک محمد رنجبر -
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
سیدیاسین موسوی -
دانشجوی دکترای سازه، دانشگاه گیلان، دانشکده فنی

چکیده مقاله:

امروزه تحقیقات زیادی بر روی بتن خود تراکم (SCC) و همچنین بتن سبکدانه(LWAC)  انجام گرفته است. اما مطالعات نسبتاً کمی در مورد بتن سبک خود تراکم (SCLWC) وجود دارد. استفاده از بتن سبک در سازه ها می تواند باعث کاهش بار مرده سازه و در نتیجه کاهش نیروهای زلزله گردیده و طراحی سازه را ایمن تر و اقتصادی تر نماید. از طرفی استفاده از بتن خودتراکم موجب سهولت بتن ریزی در سازه هایی با آرماتوربندی متراکم و یا قالب های پیچیده، کاهش آلودگی صوتی وکاهش زمان اجرا می شود. لذا استفاده از بتن سبک خودتراکم یکی از موضوعات مهم قابل بررسی می باشد. هدف از این پژوهش ساخت بتن سبک خودتراکم با استفاده از سبکدانه های پرلیت منبسط شده و اسکوریا می باشد. بدین منظور با روش سعی و خطا طرح های اختلاط مختلفی از بتن سبک با پرلیت منبسط شده و اسکوریا با خاصیت خودتراکمی ساخته شد و سپس در فاز بتن تازه به بررسی زمانی که بتن خصوصیات خودتراکمی را در خود نگاه می دارد و نیز آزمایشات جریان اسلامپ، قیف Vوجعبه L پرداختیم و در فاز سخت شده آزمایشاتی از جمله مقاومت فشاری، مقاومت کششی، جذب آب و سرعت امواج اولتراسونیک انجام شد.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن سبک خودتراکم، پرلیت، اسکوریا ، متاکائولن

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک