پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:36

 

 

 

 

خ20

ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت خمشی بتن های خودتراکم حاوی الیاف

 

  حمیدرضا توکلی - استادیار دانشکده مهندسی عمران،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مسعود فلاح تبار شیاده -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده مقاله:

افزودن الیاف به بتن در رفتار آن قبل از رسیدن به تنش حداکثر تاثیر چندانی ندارد، اما رفتار پس از ترک خوردگی را به شدت تغییر می دهد. این روش در بهبود قابلیت های بتن مانند مقاومت خمشی موثر واقع می شود. انهدام و زوال بتن به شدت به تشکیل ترک ها و ریزترک ها در اثر بارگذاری و یا تأثیرات محیطی وابسته است. استفاده از الیاف مختلف در بتن و ساخت بتن الیافی به عنوان یک گام موثر در جلوگیری از انتشار ریزترک ها و ترک ها و جبران ضعف مقاومت کششی بتن محسوب می شود. بدین منظور 9 طرح اختلاط شامل 2 نوع الیاف (فلزی: 0/1، 0/2، 0/3 و 0/4 درصد حجمی و پلی فنل سولفاید: 0/1، 0/2، 0/3 و 0/4 درصد حجمی) و طرحِ بدون الیاف به عنوان بتن مرجع مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد حضور الیاف موجب بهبود مقاومت خمشی بتن خود تراکم شده است.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خودتراکم، بتن الیافی، مقاومت خمشی، ترک خوردگی بتن

 

دانلود متن کامل

ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت خمشی بتن های خودتراکم حاوی الیاف

 

  حمیدرضا توکلی - استادیار دانشکده مهندسی عمران،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مسعود فلاح تبار شیاده -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده مقاله:

افزودن الیاف به بتن در رفتار آن قبل از رسیدن به تنش حداکثر تاثیر چندانی ندارد، اما رفتار پس از ترک خوردگی را به شدت تغییر می دهد. این روش در بهبود قابلیت های بتن مانند مقاومت خمشی موثر واقع می شود. انهدام و زوال بتن به شدت به تشکیل ترک ها و ریزترک ها در اثر بارگذاری و یا تأثیرات محیطی وابسته است. استفاده از الیاف مختلف در بتن و ساخت بتن الیافی به عنوان یک گام موثر در جلوگیری از انتشار ریزترک ها و ترک ها و جبران ضعف مقاومت کششی بتن محسوب می شود. بدین منظور 9 طرح اختلاط شامل 2 نوع الیاف (فلزی: 0/1، 0/2، 0/3 و 0/4 درصد حجمی و پلی فنل سولفاید: 0/1، 0/2، 0/3 و 0/4 درصد حجمی) و طرحِ بدون الیاف به عنوان بتن مرجع مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد حضور الیاف موجب بهبود مقاومت خمشی بتن خود تراکم شده است.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خودتراکم، بتن الیافی، مقاومت خمشی، ترک خوردگی بتن

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک