پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:39

 

 

 

 

خ21

مقایسه خواص بتن خودتراکم ساخته شده با مصالح مرند قوم و آناخاتون با بتن معمولی

احمد شکری - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه تبریز
مسعود فرزاماستادیار دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
اسماعیل غلامیکارشناس ارشد عمران سازه، شرکت مهندسی مقاوم سازان آذر سهند

خلاصه مقاله:

در این تحقیق آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن خودتراکم با بتن معمولی هم مقاومت مورد مقایسه قرار گرفته است. 24 طرح اختلاط شامل 12 مخلوط برای بتن خودتراکم و 12 مخلوط بتن معمولی تهیه و تحت آزمایش هایی در دو بخش: 1) آزمایش های بتن تازه شامل تعیین درصد هوا، وزن مخصوص بتن تازه، اسلامپ (برای بتن معمولی)، جریان اسلامپ (برای بتن خودتراکم) و زمان جریان (برای بتن خودتراکم) و 2) آزمایش های بتن سخت شده شامل مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته، ضریب پواسون و جذب آب قرار گرفتند. نتایج نشانگر این نکته بود که به ازای مقاومت فشاری یکسان، بتن خودتراکم در مقایسه با بتن معمولی، مدول الاستیسیته پایین تر، ضریب پواسون بالاتر و جذب آب پایین تری را دارا می باشد و می توان نتیجه گرفت که در هنگام استفاده از بتن خودتراکمِ هم مقاومت به جای بتن معمولی بایستی تغییر شکل ها کنترل گردند.

کلمات کلیدی:

بتن خودتراکم، جذب آب، مدول الاستیسیته و ضریب پواسون

 

دانلود متن کامل

مقایسه خواص بتن خودتراکم ساخته شده با مصالح مرند قوم و آناخاتون با بتن معمولی

احمد شکری - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه تبریز
مسعود فرزاماستادیار دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
اسماعیل غلامیکارشناس ارشد عمران سازه، شرکت مهندسی مقاوم سازان آذر سهند

خلاصه مقاله:

در این تحقیق آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن خودتراکم با بتن معمولی هم مقاومت مورد مقایسه قرار گرفته است. 24 طرح اختلاط شامل 12 مخلوط برای بتن خودتراکم و 12 مخلوط بتن معمولی تهیه و تحت آزمایش هایی در دو بخش: 1) آزمایش های بتن تازه شامل تعیین درصد هوا، وزن مخصوص بتن تازه، اسلامپ (برای بتن معمولی)، جریان اسلامپ (برای بتن خودتراکم) و زمان جریان (برای بتن خودتراکم) و 2) آزمایش های بتن سخت شده شامل مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته، ضریب پواسون و جذب آب قرار گرفتند. نتایج نشانگر این نکته بود که به ازای مقاومت فشاری یکسان، بتن خودتراکم در مقایسه با بتن معمولی، مدول الاستیسیته پایین تر، ضریب پواسون بالاتر و جذب آب پایین تری را دارا می باشد و می توان نتیجه گرفت که در هنگام استفاده از بتن خودتراکمِ هم مقاومت به جای بتن معمولی بایستی تغییر شکل ها کنترل گردند.

کلمات کلیدی:

بتن خودتراکم، جذب آب، مدول الاستیسیته و ضریب پواسون

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک