پنجشنبه 03 تير 1400 - 12:33

 

 

 

 

خ22

اثر زئولیت بر مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی سنگدانه بازیافتی

 

محمد اسماعیل نیا عمران - استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان
مجتبی فریدی -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه، دانشگاه کردستان

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از مواد بازیافتی و پوزولان های طبیعی در راستای کاهش هزینه های جاری و همچنین کاهش یا حذف مشکلات زیست محیطی به یکی ار مباحث مورد علاقه اکثر محققین تبدیل شده است. در این پژوهش امکان استفاده از زئولیت به عنوان یک پوزولان طبیعی و سنگدانه بازیافتی بتن به عنوان یک ماده بازیافتی در بتن خودتراکم بررسی گردید. برای این منظور از طرح اختلاط بهینه بتن خودتراکم بازیافتی استفاده شد و درصدهای مختلف زئولیت (0%، 10%، 15%، 20%، 25% و 30%) بر روی خواص بتن تازه و مقاومت فشاری بتن سخت شده بررسی گردید و با میکروسیلیس نیز مقایسه شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که زئولیت باعث بهبود عملکرد بتن خودتراکم در حالت تازه می شود. زئولیت چسبناکی و پایداری بتن را افزایش و آب انداختگی را کاهش می دهد و در حالت سخت شده، مقاومت فشاری برابر یا بیشتر از بتن پایه را کسب می کند. درمقایسه با میکروسیلیس عملکرد ضعیفتری نشان می دهد اما با توجه به در دسترس بودن، ارزانتر بودن و مشکلاتی که استفاده از میکروسیلیس برای سلامتی کارگران ایجاد می کند، استفاده از زئولیت می تواند در بتن خودتراکم مفید باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خودتراکم، زئولیت، سنگدانه بازیافتی، مقاومت فشاری

 

 

دانلود متن کامل

اثر زئولیت بر مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی سنگدانه بازیافتی

 

محمد اسماعیل نیا عمران - استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان
مجتبی فریدی -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه، دانشگاه کردستان

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از مواد بازیافتی و پوزولان های طبیعی در راستای کاهش هزینه های جاری و همچنین کاهش یا حذف مشکلات زیست محیطی به یکی ار مباحث مورد علاقه اکثر محققین تبدیل شده است. در این پژوهش امکان استفاده از زئولیت به عنوان یک پوزولان طبیعی و سنگدانه بازیافتی بتن به عنوان یک ماده بازیافتی در بتن خودتراکم بررسی گردید. برای این منظور از طرح اختلاط بهینه بتن خودتراکم بازیافتی استفاده شد و درصدهای مختلف زئولیت (0%، 10%، 15%، 20%، 25% و 30%) بر روی خواص بتن تازه و مقاومت فشاری بتن سخت شده بررسی گردید و با میکروسیلیس نیز مقایسه شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که زئولیت باعث بهبود عملکرد بتن خودتراکم در حالت تازه می شود. زئولیت چسبناکی و پایداری بتن را افزایش و آب انداختگی را کاهش می دهد و در حالت سخت شده، مقاومت فشاری برابر یا بیشتر از بتن پایه را کسب می کند. درمقایسه با میکروسیلیس عملکرد ضعیفتری نشان می دهد اما با توجه به در دسترس بودن، ارزانتر بودن و مشکلاتی که استفاده از میکروسیلیس برای سلامتی کارگران ایجاد می کند، استفاده از زئولیت می تواند در بتن خودتراکم مفید باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خودتراکم، زئولیت، سنگدانه بازیافتی، مقاومت فشاری

 

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک