پنجشنبه 03 تير 1400 - 12:40

 

 

 

 

خ23

اثر جایگزینی ماسه با ضایعات شیشه بر مقاومت کششی و خمشی بتن خودتراکم

 

یاسر شریفی - استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ولی عصر(عج)
محمود هوشیار -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
بهنام عاقبتی -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
جمال ارسن -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده مقاله:

در سال های اخیر بتن خودتراکم کاربرد گسترده ای در سازه های بتنی مسلح با شرایط قالب بندی سخت پیدا کرده است. این بتن قابلیت جاری شدن تحت اثر وزن خود و عبور از میان آرماتورها و دستیابی به تراکم را داراست. در این تحقیق آزمایشگاهی با جایگزینی ماسه با خرده شیشه های ضایعاتی، تاثیر آن را روی خواص بتن تازه خود تراکم و همچنین خصوصیات خمشی بتن خود تراکم سخت شده را مورد بررسی قرار می دهیم. برای این پژوهش 4 طرح اختلاط با درصدهای مختلف شیشه ارائه شده است. به گونه ای که شیشه با 0، 10، 20 و 30 درصد وزنی ریزدانه جایگزین ماسه می شود. آزمایش های جریان اسلامپ، جعبه L، حلقه J و قیف V برای اندازه گیری روانی و کارایی بتن تازه برای همه طرح ها مورد سنجش قرار می گیرند. برای بررسی مقاومت های کششی و خمشی طرح ها سه نمونه استوانه ای به ابعاد 15×30 سانتی متر و سه نمونه تیر خمشی به ابعاد 10×10×50 سانتیمتر برای هر طرح ساخته و تحت آزمایش قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمایش ها نشان می دهد که با افزایش شیشه ضایعاتی، مقاومت های کششی و خمشی کاهش می یابد.

 

کلیدواژه‌ها:

شیشه ضایعاتی، مقاومت خمشی، بتن خودتراکم، بتن تازه

 

 

دانلود متن کامل

اثر جایگزینی ماسه با ضایعات شیشه بر مقاومت کششی و خمشی بتن خودتراکم

 

یاسر شریفی - استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ولی عصر(عج)
محمود هوشیار -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
بهنام عاقبتی -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
جمال ارسن -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده مقاله:

در سال های اخیر بتن خودتراکم کاربرد گسترده ای در سازه های بتنی مسلح با شرایط قالب بندی سخت پیدا کرده است. این بتن قابلیت جاری شدن تحت اثر وزن خود و عبور از میان آرماتورها و دستیابی به تراکم را داراست. در این تحقیق آزمایشگاهی با جایگزینی ماسه با خرده شیشه های ضایعاتی، تاثیر آن را روی خواص بتن تازه خود تراکم و همچنین خصوصیات خمشی بتن خود تراکم سخت شده را مورد بررسی قرار می دهیم. برای این پژوهش 4 طرح اختلاط با درصدهای مختلف شیشه ارائه شده است. به گونه ای که شیشه با 0، 10، 20 و 30 درصد وزنی ریزدانه جایگزین ماسه می شود. آزمایش های جریان اسلامپ، جعبه L، حلقه J و قیف V برای اندازه گیری روانی و کارایی بتن تازه برای همه طرح ها مورد سنجش قرار می گیرند. برای بررسی مقاومت های کششی و خمشی طرح ها سه نمونه استوانه ای به ابعاد 15×30 سانتی متر و سه نمونه تیر خمشی به ابعاد 10×10×50 سانتیمتر برای هر طرح ساخته و تحت آزمایش قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمایش ها نشان می دهد که با افزایش شیشه ضایعاتی، مقاومت های کششی و خمشی کاهش می یابد.

 

کلیدواژه‌ها:

شیشه ضایعاتی، مقاومت خمشی، بتن خودتراکم، بتن تازه

 

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک