پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:45

 

 

 

 

خ29

استفاده از پساب کارخانه های سنگ بری در تولید بتن های خود تراکم پرمقاومت

 

محمد شکیب - کارشناس ارشد سازه و مدیر تحقیق وتوسعه شرکت نانو بتن امین
علی شکیب -
دانشجوی کارشناس ارشد - MBA و عضو واحد تحقیق و توسعه شرکت نانو بتن امین
محمدعلی یعقوبی -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه و مدیر فنی آزمایشگاه شرکت نانو بتن امین
مجتبی حاجی مهدی -
کارشناس مهندسی صنایع تحلیل سیستم و مسئول کنترل کیفیت شرکت نانو بتن امین

چکیده مقاله:

توسعه ی پایدار یک چالش جهانی است که حفاظت از محیط زیست به عنوان جزء لاینفک آن در نظر گرفته می شود. امروزه فرآیندهای بازیابی با دو نگرش مهم، استفاده بهینه از منابع موجود مصرف شده و حفاظت از محیط زیست، به طور جدی مورد توجه کشورهای جهان و در محدوده برنامه های توسعه آنان قرار گرفته است. یکی از راه حل هایی که برای مشکل آلودگی محیط زیست ناشی از پساب ضایعاتی کارخانه های سنگ بری پیشنهاد شده است، استفاده از این ضایعات به عنوان یک ماده افزودنی معدنی در ساخت بتن خود تراکم با کاربری فیلر و اصلاح کننده لزجت بتن است. در این پژوهش تاثیر استفاده از پودرهای ضایعاتی، بر روی ویژگی های بتن خود تراکم در حالت تازه و سخت شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خود تراکم پر مقاومت، لزجت، پساب کارخانه های سنگ بری، پودر سنگ آهک

 

 دانلود متن کامل

استفاده از پساب کارخانه های سنگ بری در تولید بتن های خود تراکم پرمقاومت

 

محمد شکیب - کارشناس ارشد سازه و مدیر تحقیق وتوسعه شرکت نانو بتن امین
علی شکیب -
دانشجوی کارشناس ارشد - MBA و عضو واحد تحقیق و توسعه شرکت نانو بتن امین
محمدعلی یعقوبی -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه و مدیر فنی آزمایشگاه شرکت نانو بتن امین
مجتبی حاجی مهدی -
کارشناس مهندسی صنایع تحلیل سیستم و مسئول کنترل کیفیت شرکت نانو بتن امین

چکیده مقاله:

توسعه ی پایدار یک چالش جهانی است که حفاظت از محیط زیست به عنوان جزء لاینفک آن در نظر گرفته می شود. امروزه فرآیندهای بازیابی با دو نگرش مهم، استفاده بهینه از منابع موجود مصرف شده و حفاظت از محیط زیست، به طور جدی مورد توجه کشورهای جهان و در محدوده برنامه های توسعه آنان قرار گرفته است. یکی از راه حل هایی که برای مشکل آلودگی محیط زیست ناشی از پساب ضایعاتی کارخانه های سنگ بری پیشنهاد شده است، استفاده از این ضایعات به عنوان یک ماده افزودنی معدنی در ساخت بتن خود تراکم با کاربری فیلر و اصلاح کننده لزجت بتن است. در این پژوهش تاثیر استفاده از پودرهای ضایعاتی، بر روی ویژگی های بتن خود تراکم در حالت تازه و سخت شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن خود تراکم پر مقاومت، لزجت، پساب کارخانه های سنگ بری، پودر سنگ آهک

 

 دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک