پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:59

 

 

 

 

پ1

شناسایی و اولویت بندی مشکلات عدم به کارگیری بتن پر مقاومت در ایران با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  (AHP)

 

مرتضی حسن نژاد - کارشناس ارشد مهندسی مدیریت و ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل
محمدجواد طاهری امیری -
کارشناس ارشد مهندسی مدیریت و ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل
محمدرضا مداحیان -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل
جواد برنجیان -
استادیار و رئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده مقاله:

سالهاست در دنیا بتن پر مقاومت در مقیاس وسیع به کارگرفته می شود. شناخت تاریخچه بتن پر مقاومت و روند گسترش کاربرد و نیز مواردعمومی استفاده از آن، به پی بردن پتانسیل کاربرد بتن پر مقاومت در ایران کمک میکند. در این مطالعه برخی از مهمترین کاربردهای بتن پرمقاومت و فواید آن نسبت به بتن معمولی سنجیده شده است، مشکلات موجود در راه ساخت و کاربرد بتن پر مقاومت و ساخت سازه های مورد نظرمشتمل بر؛ مشکلات مربوط به مشاغل و ذینفعان صنعت بتن کشور، طراحی سازه، مشکلات موجود در تأمین مصالح تشکیل دهنده، مشکلات مربوطبه طرح مخلوط و مشکلات موجود در اجرا و بهرهبرداری مطرح و تشریح گردید و در پایان پس از شناخت موانع و مشکلات، با استفاده از پرسشنامه و نظر کارشناسان و روش تحلیل سلسله مراتبی AHP به اولویت بندی آنها پرداخته شده است. بر اساس تحقیق انجام شده تأمین و تولید مواد متشکله اصلی ترین عامل در این مورد می باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن پر مقاومت، کاربرد بتن، مشکلات اجرای بتن،AHP

 

دانلود متن کامل

شناسایی و اولویت بندی مشکلات عدم به کارگیری بتن پر مقاومت در ایران با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  (AHP)

 

مرتضی حسن نژاد - کارشناس ارشد مهندسی مدیریت و ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل
محمدجواد طاهری امیری -
کارشناس ارشد مهندسی مدیریت و ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل
محمدرضا مداحیان -
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت موسسه آموزش عالی طبری بابل
جواد برنجیان -
استادیار و رئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده مقاله:

سالهاست در دنیا بتن پر مقاومت در مقیاس وسیع به کارگرفته می شود. شناخت تاریخچه بتن پر مقاومت و روند گسترش کاربرد و نیز مواردعمومی استفاده از آن، به پی بردن پتانسیل کاربرد بتن پر مقاومت در ایران کمک میکند. در این مطالعه برخی از مهمترین کاربردهای بتن پرمقاومت و فواید آن نسبت به بتن معمولی سنجیده شده است، مشکلات موجود در راه ساخت و کاربرد بتن پر مقاومت و ساخت سازه های مورد نظرمشتمل بر؛ مشکلات مربوط به مشاغل و ذینفعان صنعت بتن کشور، طراحی سازه، مشکلات موجود در تأمین مصالح تشکیل دهنده، مشکلات مربوطبه طرح مخلوط و مشکلات موجود در اجرا و بهرهبرداری مطرح و تشریح گردید و در پایان پس از شناخت موانع و مشکلات، با استفاده از پرسشنامه و نظر کارشناسان و روش تحلیل سلسله مراتبی AHP به اولویت بندی آنها پرداخته شده است. بر اساس تحقیق انجام شده تأمین و تولید مواد متشکله اصلی ترین عامل در این مورد می باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

بتن پر مقاومت، کاربرد بتن، مشکلات اجرای بتن،AHP

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک