پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:5

 

 

 

 

Enter Title

مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری و کششی بتن های معمولی و خودتراکم مقاومت بالا (خط 2 قطار شهری مشهد) و ارزیابی آئین نامه ای

علی اکبر مقصودیدانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحید قلی زادهدانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد باقریکارشناس کنترل کیفیت خط 2 قطار شهری مشهد

خلاصه مقاله:

اغلب در ارزیابی بارهای بهره برداری و یا گاه در بررسی شرایط نهائی سازه های بتن مسلح، از پارامتر مدول یانگ یا مدول الاستیسیته (Ec) بتن استفاده می شود. در م قاله حاضر، روش های محاسبه آن برای دو نوع بتن معمولی (NC) و خودتراکم (SCC) که از چنین طرح اختلاط هایی در پروژه خط 2 قطار شهری مشهد انجام و اجرایی شده، آورده شده است. برای طرح اختلاط های دو نوع بتن مزبور، مقادیر مدولالاستیسیته و مقاومت فشاری آنها برای دو شرط مرطوب و خشک، با انجام آزمایش های مربوطه بدست آمد. مقادیر مدول الاستیسیته آزمایشگاهی با مقادیر پیشنهادی مقررات ملی مبحث نهم، آیین نامه بتن ایران (آبا) و آیین نامه بتن آمریکا ACI 318-08 مقایسه و ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد اختلاف و یا رابطه معینی بین فاز سخت شده بتن های SCC با NC وجود ندارد. نمونه های مورد آزمایش که از بتن نسبتا با مقاومت زیاد می باشند، مدول الاستیسیته آزمایشگاهی نسبتا بیشتری را نسبت به پیشنهاد آبا و مقررات ملی به دست می دهد. همچنین نمونه های آزمایش شده با شرایط خشک، با توجه به اینکه مقاومت فشاری بیشتری نسبت به نمونه های مرطوب دارا می باشند، مدول الاستیسیته کمتر دارند. از دستورالعمل مربوط به ASTM به منظور تعیین مدول الاستیسیته دو نوع بتن استفاده شده و ساخت طرح های اختلاط و آزمایش نمونه ها در آزمایشگاه کنترل کیفیت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد انجام شده و سپس از چنین طرح اختلاط بتنی برای بتن های با و بدون نیاز به لرزش در پروژه مزبور با موفقیت استفاده شد.

کلمات کلیدی:

 

مدول الاستیسیته بتن معمولی و خودتراکم، مقاومت فشاری، پروژه خط 2 قطار شهری مشهد

 

دانلود متن کامل

مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری و کششی بتن های معمولی و خودتراکم مقاومت بالا (خط 2 قطار شهری مشهد) و ارزیابی آئین نامه ای

علی اکبر مقصودیدانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحید قلی زادهدانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد باقریکارشناس کنترل کیفیت خط 2 قطار شهری مشهد

خلاصه مقاله:

اغلب در ارزیابی بارهای بهره برداری و یا گاه در بررسی شرایط نهائی سازه های بتن مسلح، از پارامتر مدول یانگ یا مدول الاستیسیته (Ec) بتن استفاده می شود. در م قاله حاضر، روش های محاسبه آن برای دو نوع بتن معمولی (NC) و خودتراکم (SCC) که از چنین طرح اختلاط هایی در پروژه خط 2 قطار شهری مشهد انجام و اجرایی شده، آورده شده است. برای طرح اختلاط های دو نوع بتن مزبور، مقادیر مدولالاستیسیته و مقاومت فشاری آنها برای دو شرط مرطوب و خشک، با انجام آزمایش های مربوطه بدست آمد. مقادیر مدول الاستیسیته آزمایشگاهی با مقادیر پیشنهادی مقررات ملی مبحث نهم، آیین نامه بتن ایران (آبا) و آیین نامه بتن آمریکا ACI 318-08 مقایسه و ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد اختلاف و یا رابطه معینی بین فاز سخت شده بتن های SCC با NC وجود ندارد. نمونه های مورد آزمایش که از بتن نسبتا با مقاومت زیاد می باشند، مدول الاستیسیته آزمایشگاهی نسبتا بیشتری را نسبت به پیشنهاد آبا و مقررات ملی به دست می دهد. همچنین نمونه های آزمایش شده با شرایط خشک، با توجه به اینکه مقاومت فشاری بیشتری نسبت به نمونه های مرطوب دارا می باشند، مدول الاستیسیته کمتر دارند. از دستورالعمل مربوط به ASTM به منظور تعیین مدول الاستیسیته دو نوع بتن استفاده شده و ساخت طرح های اختلاط و آزمایش نمونه ها در آزمایشگاه کنترل کیفیت پروژه خط 2 قطار شهری مشهد انجام شده و سپس از چنین طرح اختلاط بتنی برای بتن های با و بدون نیاز به لرزش در پروژه مزبور با موفقیت استفاده شد.

کلمات کلیدی:

 

مدول الاستیسیته بتن معمولی و خودتراکم، مقاومت فشاری، پروژه خط 2 قطار شهری مشهد

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک