پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:38

 

 

 

 

 

بررسی اثر نوع سنگدانه و میزان میکرو سیلیس بر مشخصات مکانیکی بتن های سبک الیافی

 

علی دلنواز - استادیار گروه مهندسی عمران و نقشه برداری,دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
آرش اسداله زاده -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده مقاله:

کاهش وزن مرده ساختمان با استفاده از بتن هایی با وزن مخصوص کم و مقاومت فشاری بیش از 17 مگاپاسکال به دلیل دارا بودن امتیازات قابل توجه درکاهش وزن سازه برای کاستن اثرات زلزله بر سازه همواره مورد توجه بسیاری از مهندسین طراح بوده است. بتن سبک با جایگزین کردن بخش یا تمامی مصالحدانه ای معمولی در بتن توسط مصالح دانه ای سبک وزن تولید می شود. در این تحقیق از سه نوع سبکدانه لیکا, پومیس و اسکوریا در ساخت بتن استفادهشده است. برای افزایش مقاومت و بهبود خواص مکانیکی بتن از افزودنی میکرو سیلیس با درصدهای 7 و 10 % جایگزین سیمان و همچنین از الیاف پلی پروپیلن با درصدهای اختلاط 0.5 و 1% وزنی سیمان در ساخت بتن استفاده شده و تمامی نمونه ها با نمونه های شاهد مقایسه شدند. آزمایش های مقاومت فشاری, مقاومت کششی و جذب آب موئینه برروی بتن انجام گرفته است. نتایج حاصل از آزمایش ها بیانگر این هستند که مقاومت فشاری بتن با افزایش زمان و میزان میکرو سیلیس افزایش یافته ولی با افزایش میزان درصد الیاف پلی پروپیلن و سبکدانه ها کاهش مقاومت فشاری مشاهده می شود. یک رابطه خطی بین مقاومت فشاری و دانسیته برای این نوع بتن وجود دارد .

 

کلیدواژه‌ها:

بتن سبک الیافی، میکرو سیلیس، الیاف پلی پروپیلن، سبکدانه

 

دانلود متن کامل

بررسی اثر نوع سنگدانه و میزان میکرو سیلیس بر مشخصات مکانیکی بتن های سبک الیافی

 

علی دلنواز - استادیار گروه مهندسی عمران و نقشه برداری,دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
آرش اسداله زاده -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده مقاله:

کاهش وزن مرده ساختمان با استفاده از بتن هایی با وزن مخصوص کم و مقاومت فشاری بیش از 17 مگاپاسکال به دلیل دارا بودن امتیازات قابل توجه درکاهش وزن سازه برای کاستن اثرات زلزله بر سازه همواره مورد توجه بسیاری از مهندسین طراح بوده است. بتن سبک با جایگزین کردن بخش یا تمامی مصالحدانه ای معمولی در بتن توسط مصالح دانه ای سبک وزن تولید می شود. در این تحقیق از سه نوع سبکدانه لیکا, پومیس و اسکوریا در ساخت بتن استفادهشده است. برای افزایش مقاومت و بهبود خواص مکانیکی بتن از افزودنی میکرو سیلیس با درصدهای 7 و 10 % جایگزین سیمان و همچنین از الیاف پلی پروپیلن با درصدهای اختلاط 0.5 و 1% وزنی سیمان در ساخت بتن استفاده شده و تمامی نمونه ها با نمونه های شاهد مقایسه شدند. آزمایش های مقاومت فشاری, مقاومت کششی و جذب آب موئینه برروی بتن انجام گرفته است. نتایج حاصل از آزمایش ها بیانگر این هستند که مقاومت فشاری بتن با افزایش زمان و میزان میکرو سیلیس افزایش یافته ولی با افزایش میزان درصد الیاف پلی پروپیلن و سبکدانه ها کاهش مقاومت فشاری مشاهده می شود. یک رابطه خطی بین مقاومت فشاری و دانسیته برای این نوع بتن وجود دارد .

 

کلیدواژه‌ها:

بتن سبک الیافی، میکرو سیلیس، الیاف پلی پروپیلن، سبکدانه

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک