پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:35

 

 

 

 

Enter Title

تحلیل هسیان مدهای ارتعاشی سازه بخش اول: تئوری

علیرضا حبیبی - دانشیار مهندسی عمران، دانشگاه کردستان

چکیده مقاله:

تحلیل هسیان، بخش اصلی محاسبات کلی در فرآیند طراحی سازهای بهینه در بسیاری از روش های بهینه سازی را تشکیل می دهد. همچنین مولفه های هسیان از لحاظ توانایی شناسایی عملکرد سیستم های سازه ای، حائز اهمیت هستند و از آنجا که آنها توانایی پیشگویی پاسخ سازه ای نسبت به تغییرات کوچک در پارامترهای طراحی را دارند، می توانند به عنوان یک راهنما برای مراحل باز طراحی در یک فرآیند طراحی تکراری، به کار گرفته شوند. هسیان مدهای ارتعاشی، برای ارزیابی خسارت وارد بر سازه ها نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق، یک روش موثر برای تحلیل هسیان اشکال مدهای ارتعاشی سازه ها توسعه داده می شود. به این منظور، مشتق مرتبه ی دوم معادلات حرکت مربوط به اشکال مدی، نسبت به پارامترهای طراحی تعیین می شود و معادلات هسیان مدهای ارتعاشی استخراج می گردند. نشان داده می شود که در روش توسعه یافته در تحقیق، بر خلاف روش های موجود، نیازی به تکرار تحلیل فرکانسی برای محاسبه ی مولفه های هسیان مدهای ارتعاشی وجود ندارد و مستقیما قابل محاسبه می باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

تحلیل هسیان، تحلیل فرکانسی، سازه، مد ارتعاشی

 

دانلود متن کامل

تحلیل هسیان مدهای ارتعاشی سازه بخش اول: تئوری

علیرضا حبیبی - دانشیار مهندسی عمران، دانشگاه کردستان

چکیده مقاله:

تحلیل هسیان، بخش اصلی محاسبات کلی در فرآیند طراحی سازهای بهینه در بسیاری از روش های بهینه سازی را تشکیل می دهد. همچنین مولفه های هسیان از لحاظ توانایی شناسایی عملکرد سیستم های سازه ای، حائز اهمیت هستند و از آنجا که آنها توانایی پیشگویی پاسخ سازه ای نسبت به تغییرات کوچک در پارامترهای طراحی را دارند، می توانند به عنوان یک راهنما برای مراحل باز طراحی در یک فرآیند طراحی تکراری، به کار گرفته شوند. هسیان مدهای ارتعاشی، برای ارزیابی خسارت وارد بر سازه ها نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق، یک روش موثر برای تحلیل هسیان اشکال مدهای ارتعاشی سازه ها توسعه داده می شود. به این منظور، مشتق مرتبه ی دوم معادلات حرکت مربوط به اشکال مدی، نسبت به پارامترهای طراحی تعیین می شود و معادلات هسیان مدهای ارتعاشی استخراج می گردند. نشان داده می شود که در روش توسعه یافته در تحقیق، بر خلاف روش های موجود، نیازی به تکرار تحلیل فرکانسی برای محاسبه ی مولفه های هسیان مدهای ارتعاشی وجود ندارد و مستقیما قابل محاسبه می باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

تحلیل هسیان، تحلیل فرکانسی، سازه، مد ارتعاشی

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک