پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:39

 

 

 

 

 

تحلیل هسیان مدهای ارتعاشی سازه بخش دوم: کاربرد

 

علیرضا حبیبی - دانشیار مهندسی عمران، دانشگاه کردستان

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، کاربرد تئوری تحلیل هسیان مدهای ارتعاشی سازه که در بخش اول مقاله ی دو بخشی توسعه یافت، در تحلیل هسیان قاب های بتن مسلح می باشد. به این منظور ابتدا بر اساس معادلات هسیان استخراج شده در بخش اول مقاله، یک الگوریتم عددی جهت تحلیل هسیان مدهای ارتعاشی پیشنهاد می شود. سپس مراحل مختلف تحلیل هسیان به صورت عددی برای یک نمونه قاب بتن مسلح دو طبقه انجام می شود. نشان داده می شود که ضمن سادگی روش پیشنهادی، در مراحل محاسباتی، نیازی به هیچ گونه تکرارهای تحلیل فرکانسی وجود ندارد و این روش به طور موثری می تواند حجم محاسباتی مربوط به تحلیل هسیان را کاهش دهد.

 

کلیدواژه‌ها:

 تحلیل هسیان، مد ارتعاشی، قاب بتن مسلح

 

دانلود متن کامل

 

تحلیل هسیان مدهای ارتعاشی سازه بخش دوم: کاربرد

 

علیرضا حبیبی - دانشیار مهندسی عمران، دانشگاه کردستان

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، کاربرد تئوری تحلیل هسیان مدهای ارتعاشی سازه که در بخش اول مقاله ی دو بخشی توسعه یافت، در تحلیل هسیان قاب های بتن مسلح می باشد. به این منظور ابتدا بر اساس معادلات هسیان استخراج شده در بخش اول مقاله، یک الگوریتم عددی جهت تحلیل هسیان مدهای ارتعاشی پیشنهاد می شود. سپس مراحل مختلف تحلیل هسیان به صورت عددی برای یک نمونه قاب بتن مسلح دو طبقه انجام می شود. نشان داده می شود که ضمن سادگی روش پیشنهادی، در مراحل محاسباتی، نیازی به هیچ گونه تکرارهای تحلیل فرکانسی وجود ندارد و این روش به طور موثری می تواند حجم محاسباتی مربوط به تحلیل هسیان را کاهش دهد.

 

کلیدواژه‌ها:

 تحلیل هسیان، مد ارتعاشی، قاب بتن مسلح

 

دانلود متن کامل

 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک