پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:5

 

 

 

 

 

بررسی روش های کنترل سازه بوسیله میراگرهای ستون مایع

 

محمد شوشتری - استادیار، دانشگاه بوعلی سینا گروه عمران
محمد یلفانی -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از مواد سبک و مقاوم و روش های ساخت پیشرفته در ساختن ساختمان های بلند و برج ها باعث انعطاف پذیری زیاد و تغییرشکل های بزرگ در برابر نیروهای زلزله و باد شده است. با افزودن سیستم های میراگر از نوع فعال، نیمه فعال یا غیر فعال به سازه های احداث شده از قبل یا در حال ساخت می توان میزان انرژی وارد به سازه را تقلیل داد. میراگرهای ستون مایع تنظیم شده TLCD نوع خاصی از میراگرهای مخازن مایع تنظیم شده (TLD)  می باشند که از دو مخزن پر از مایع که عمدتا آب می باشد و یک مجرای افقی که مخازن را به یکدیگر متصل می کند تشکیل شده اند. اساس کار این گونه میراگرها حرکت مایع در لوله U ,V شکل و ایجاد میرایی به واسطه ی حضور دریچه ها یا سوپاپ ها در مسیر جریان می باشد. علاوه برآن تلاطم در مایع موجب ایجاد اختلاف رقوم سطح آزاد مایع در هریک از لوله ها شده و اختلاف فشار ناشی از این تفاوت ارتفاع موجب پیدایش نیروی برشی در کف مخزن می گردد. در این مقاله میزان میرایی در چند نمونه از میراگرهای ستون مایع توسط روش های تحلیل دینامیکی به دست آمده و با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه می شود.

 

کلیدواژه‌ها:

مقاوم سازی، میراگر، میراگر مخازن مایع، میراگر ستون مایع، کنترل سازه

 

دانلود متن کامل

بررسی روش های کنترل سازه بوسیله میراگرهای ستون مایع

 

محمد شوشتری - استادیار، دانشگاه بوعلی سینا گروه عمران
محمد یلفانی -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از مواد سبک و مقاوم و روش های ساخت پیشرفته در ساختن ساختمان های بلند و برج ها باعث انعطاف پذیری زیاد و تغییرشکل های بزرگ در برابر نیروهای زلزله و باد شده است. با افزودن سیستم های میراگر از نوع فعال، نیمه فعال یا غیر فعال به سازه های احداث شده از قبل یا در حال ساخت می توان میزان انرژی وارد به سازه را تقلیل داد. میراگرهای ستون مایع تنظیم شده TLCD نوع خاصی از میراگرهای مخازن مایع تنظیم شده (TLD)  می باشند که از دو مخزن پر از مایع که عمدتا آب می باشد و یک مجرای افقی که مخازن را به یکدیگر متصل می کند تشکیل شده اند. اساس کار این گونه میراگرها حرکت مایع در لوله U ,V شکل و ایجاد میرایی به واسطه ی حضور دریچه ها یا سوپاپ ها در مسیر جریان می باشد. علاوه برآن تلاطم در مایع موجب ایجاد اختلاف رقوم سطح آزاد مایع در هریک از لوله ها شده و اختلاف فشار ناشی از این تفاوت ارتفاع موجب پیدایش نیروی برشی در کف مخزن می گردد. در این مقاله میزان میرایی در چند نمونه از میراگرهای ستون مایع توسط روش های تحلیل دینامیکی به دست آمده و با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه می شود.

 

کلیدواژه‌ها:

مقاوم سازی، میراگر، میراگر مخازن مایع، میراگر ستون مایع، کنترل سازه

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک