پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:9

 

 

 

 

 

بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی در بهسازی ساختمان بتنی

 

فریدون رضایی - استادیار گروه عمران دانشگاه بوعلی سینا
سپیده فرجی مقدم -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه بوعلی سینا

چکیده مقاله:

درچند دهه ی اخیر برای دستیابی به سیستمی مطلوب که مجموعه پارامترهای مقاومت، سختی و شکل پذیری را تأمین کند، تحقیقات زیادی صورت گرفته است. در سالهای جدید در بسیاری از کشورها، سیستم جدیدی به نام دیوار برشی فولادی استفاده شده است. این سیستم جدید به دلیل سختی و مقاومت بالا، قابلیت جذب انرژی زیاد، اقتصادی بودن و سادگی اجرا به سادگی در جهان رو به گسترش است و در چند دهه ی اخیر در ساخت ساختمان های بلندمرتبه جدید و نیز بهسازی ساختمان های موجود مورد استفاده واقع شده است. دراین مقاله سعی شده است عملکرد استفاده از این سیستم، در بهسازی ساختمان بتن آرمه بررسی شود. نتایج، نشان دهنده رفتار مناسب ساختمان تقویت شده با دیوار برشی فولادی بوده و بدین طریق ظرفیت باربری، سختی و جذب انرژی سیستم افزایش یافته است.

 

کلیدواژه‌ها:

بهسازی، ساختمان بتنی، دیوار برشی فولای، رفتار لرزه ای

 

دانلود متن کامل

بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی در بهسازی ساختمان بتنی

 

فریدون رضایی - استادیار گروه عمران دانشگاه بوعلی سینا
سپیده فرجی مقدم -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه بوعلی سینا

چکیده مقاله:

درچند دهه ی اخیر برای دستیابی به سیستمی مطلوب که مجموعه پارامترهای مقاومت، سختی و شکل پذیری را تأمین کند، تحقیقات زیادی صورت گرفته است. در سالهای جدید در بسیاری از کشورها، سیستم جدیدی به نام دیوار برشی فولادی استفاده شده است. این سیستم جدید به دلیل سختی و مقاومت بالا، قابلیت جذب انرژی زیاد، اقتصادی بودن و سادگی اجرا به سادگی در جهان رو به گسترش است و در چند دهه ی اخیر در ساخت ساختمان های بلندمرتبه جدید و نیز بهسازی ساختمان های موجود مورد استفاده واقع شده است. دراین مقاله سعی شده است عملکرد استفاده از این سیستم، در بهسازی ساختمان بتن آرمه بررسی شود. نتایج، نشان دهنده رفتار مناسب ساختمان تقویت شده با دیوار برشی فولادی بوده و بدین طریق ظرفیت باربری، سختی و جذب انرژی سیستم افزایش یافته است.

 

کلیدواژه‌ها:

بهسازی، ساختمان بتنی، دیوار برشی فولای، رفتار لرزه ای

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک