پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:17

 

 

 

 

 

مطالعه ی آزمایشگاهی تقویت برشی تیرهای بتن آرمه توسط ورق های CFRP به روش  EBR

 

سعید صادقیان - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن اعتمادی عیدگاهی -
استادیار دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن ایزدی نیا -
استادیار دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده مقاله:

در میان اعضای اصلی سازه، تقویت تیرهای بتن آرمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پیچیدگی مکانیزم انتقال برش در این اعضا باعث شده است که تحقیقات انجام گرفته در این زمینه در مقایسه با مقوله ی خمش بسیار اندک باشد. علت پیچدگی مکانیزم انتقال برش در تیرهای بتن آرمه، تعداد عوامل تاثیر گذار در این امر می باشد. در این پژوهش آزمایشگاهی تلاش شده است تاثیر تعداد لایه ها و آرایش ورق تقویتی CFRP به روش EBR در شکل پذیری و رفتار بار- جابه جایی تیرهای تقویت شده بتنی در معرض شکست برشی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که با آرایش مناسب ورق تقویتی CFRP می توان شکل پذیری در تیرهای در معرض برش را به صورت مطلوبی ایجاد نمود.

 

کلیدواژه‌ها:

تقویت برشی، تیرهای بتن آرمه، ورقه های تقویتی CFRP، روش  EBR

 

دانلود متن کامل

مطالعه ی آزمایشگاهی تقویت برشی تیرهای بتن آرمه توسط ورق های CFRP به روش  EBR

 

سعید صادقیان - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن اعتمادی عیدگاهی -
استادیار دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن ایزدی نیا -
استادیار دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده مقاله:

در میان اعضای اصلی سازه، تقویت تیرهای بتن آرمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پیچیدگی مکانیزم انتقال برش در این اعضا باعث شده است که تحقیقات انجام گرفته در این زمینه در مقایسه با مقوله ی خمش بسیار اندک باشد. علت پیچدگی مکانیزم انتقال برش در تیرهای بتن آرمه، تعداد عوامل تاثیر گذار در این امر می باشد. در این پژوهش آزمایشگاهی تلاش شده است تاثیر تعداد لایه ها و آرایش ورق تقویتی CFRP به روش EBR در شکل پذیری و رفتار بار- جابه جایی تیرهای تقویت شده بتنی در معرض شکست برشی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که با آرایش مناسب ورق تقویتی CFRP می توان شکل پذیری در تیرهای در معرض برش را به صورت مطلوبی ایجاد نمود.

 

کلیدواژه‌ها:

تقویت برشی، تیرهای بتن آرمه، ورقه های تقویتی CFRP، روش  EBR

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک