پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:20

 

 

 

 

 

بررسی رفتار محوری و خمشی ستونهای بتن آرمه محصورشده با کامپوزیتهای CFRP

 

  داود مستوفی نژاد استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا سلجوقیان اصفهانی -
کارشناسی ارشد عمران- سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده مقاله:

محصور سازی ستون های بتن آرمه با استفاده از کامپوزیت های CFRP از جمله روش های نوین در مقاوم سازی سازه ها محسوب می شود. بخش اعظم تحقیقات انجام شده برای بررسی رفتار ستون های بتن آرمه ی محصور شده با FRP از طریق اعمال فقط بار فشاری به این ستون ها می باشد. این در حالی است که بسیاری از ستون های بتن آرمه به عنوان یک عضو قاب خمشی تحت اثر همزمان بار محوری و لنگر خمشی قرار می گیرند. در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر محصور شدگی ستون های بتن آرمه چهار گوش با استفاده از روش جدید نوار گوشه و دورپیچ CFRP تحت اثر بار محوری و لنگر خمشی (بار محوری با خروج از مرکزیت سطح مقطع ستون) پرداخته می شود. برای این تحقیق 4 عدد نمونه ی ستون بتن آرمه با مقطع مربعی و ضلع 133 میلیمتر و ارتفاع 500 میلیمتر با خروج از مرکزیت های صفر و 30 میلیمتر، مورد آزمایش قرار گرفتند. بر اساس نتایج آزمایشگاهی، محصور شدگی ستون ها با استفاده از نوار گوشه و دورپیچ های CFRP باعث افزایش ظرفیت باربری و بهبود شکل پذیری در خروج از مرکزیت های مختلف می شود.

 

کلیدواژه‌ها:

ستون بتن آرمه، نوار گوشه و دورپیچ CFRP، مقطع چهار گوش، نیروی محوری، لنگر خمشی

 

دانلود متن کامل

بررسی رفتار محوری و خمشی ستونهای بتن آرمه محصورشده با کامپوزیتهای CFRP

 

  داود مستوفی نژاد استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا سلجوقیان اصفهانی -
کارشناسی ارشد عمران- سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده مقاله:

محصور سازی ستون های بتن آرمه با استفاده از کامپوزیت های CFRP از جمله روش های نوین در مقاوم سازی سازه ها محسوب می شود. بخش اعظم تحقیقات انجام شده برای بررسی رفتار ستون های بتن آرمه ی محصور شده با FRP از طریق اعمال فقط بار فشاری به این ستون ها می باشد. این در حالی است که بسیاری از ستون های بتن آرمه به عنوان یک عضو قاب خمشی تحت اثر همزمان بار محوری و لنگر خمشی قرار می گیرند. در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر محصور شدگی ستون های بتن آرمه چهار گوش با استفاده از روش جدید نوار گوشه و دورپیچ CFRP تحت اثر بار محوری و لنگر خمشی (بار محوری با خروج از مرکزیت سطح مقطع ستون) پرداخته می شود. برای این تحقیق 4 عدد نمونه ی ستون بتن آرمه با مقطع مربعی و ضلع 133 میلیمتر و ارتفاع 500 میلیمتر با خروج از مرکزیت های صفر و 30 میلیمتر، مورد آزمایش قرار گرفتند. بر اساس نتایج آزمایشگاهی، محصور شدگی ستون ها با استفاده از نوار گوشه و دورپیچ های CFRP باعث افزایش ظرفیت باربری و بهبود شکل پذیری در خروج از مرکزیت های مختلف می شود.

 

کلیدواژه‌ها:

ستون بتن آرمه، نوار گوشه و دورپیچ CFRP، مقطع چهار گوش، نیروی محوری، لنگر خمشی

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک