پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:34

 

 

 

 

 

سیستم تولید و انتقال بتن در سازه های مرتفع بر اساس طرح اختلاط؛ مطالعه موردی: برج تجاری-اداری باران

مهدی رئیس الواعظینمدیر واحد بتن شرکت بلندپایه- مسئول آزمایشگاه بتن برج باران
یاسر علی رحیمیکارشناس تکنولوژی بتن شرکت بلندپایه- مسئول آزمایشگاه بتن برج باران
زهره عاشوری - کارشناس تکنولوژی بتن شرکت بلندپایه

خلاصه مقاله:

تهیه و ارائه طرح اختلاط بتن با هدف متعادل ساختن هزینه، مقاومت، کارائی و دوام از اهمیت خاصی در سازه های بتنی برخوردار است. این مسئله در سازه های مرتفع با توجه به روش و سیستم انتقال بتن در ترازهای بالا اهمیت دوچندان می یابد. هدف از این مطالعه بررسی سیستم تولید و انتقال بتن و ارائه طرح اختلاط بتن در برج تجاری- اداری باران واقع در شهر تهران ، تقاطع بزرگراه همت و خیابان شریعتی می باشد. سیستم تولید و انتقال بتن با حداکثر طول پمپاژ 150 متر در افق و 145 متر ارتفاع و سپس انتقال بتن به داخل بوم بتن ریزی که دارای زانوهای متعدد می باشد و همچنین حجم بتن حدود 110000 متر مکعبی ، بتن این سازه را در زمره بتن های خاص قرار می دهد. با توجه به استقرار پمپ بتن در محل زیر دریچه تخلیه دستگاه بچینگ و استفاده از مخلوط کن افقی، کنترل کیفیت مضاعف بتن برج باران اهمیت دو چندان می یافت. ارائه چند طرح اختلاط متفاوت در ترازهای مختلف و بررسی عملکرد فوق روانساز های با پایه پلی کربوکسیلات اتر در بتن های تولیدی و نیاز به حفظ اسلامپ بتن با توجه به طول زیاد خط لوله از جنبه های خاص اجرای این پروژه توسط شرکت بلند پایه به شمار می رود. در ترازهای بالای سازه تغییراتی در طرح اختلاط بتن ، جهت اجرا و پمپاژ بتن به عمل آمد. استفاده از ماسه 100 درصد گردگوشه جهت کاهش اصطکاک بتن و جدار لوله افزایش درصد ماسه و کاهش درصد شن (70 درصد ماسه و 30 درصد شن) کاهش حداکثر اندازه سنگدانه به 14 میلیمتر و تولید بتن بسیار روان با اسلامپ در محدوده 230-190 میلیمتر از جمله این تغییرات می باشد. نتایج نشان دهنده عملکرد و مقاومت مطلوب و مناسب این بتن بسیار روان بدون جداشدگی و آب انداختگی با کنترل نسبت آب به سیمان قبل از افزودن مواد فوق روانساز در پروژه می باشد. با توجه به مقاومت مشخصه 28 روزه 400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بتن در نمونه های مکعبی استاندارد 15×15 سانتی متر اکثر نمونه های با اسلامپ بالای 200 میلیمتر که در آن ها نسبت آب به سیمان طرح (0.42) رعایت گردیده است، مقاومت لازم را کسب نموده اند. تجربه موفق سیستم تهیه بتن های بسیار روان با رعایت نسبت آب به سیمان و کسب مقاومت می تواند در اجرای پروژه های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:

سیستم انتقال بتن، بوم بتن ریزی، مخلوط کن افقی، بتن بسیار روان

 

دانلود متن کامل

سیستم تولید و انتقال بتن در سازه های مرتفع بر اساس طرح اختلاط؛ مطالعه موردی: برج تجاری-اداری باران

مهدی رئیس الواعظینمدیر واحد بتن شرکت بلندپایه- مسئول آزمایشگاه بتن برج باران
یاسر علی رحیمیکارشناس تکنولوژی بتن شرکت بلندپایه- مسئول آزمایشگاه بتن برج باران
زهره عاشوری - کارشناس تکنولوژی بتن شرکت بلندپایه

خلاصه مقاله:

تهیه و ارائه طرح اختلاط بتن با هدف متعادل ساختن هزینه، مقاومت، کارائی و دوام از اهمیت خاصی در سازه های بتنی برخوردار است. این مسئله در سازه های مرتفع با توجه به روش و سیستم انتقال بتن در ترازهای بالا اهمیت دوچندان می یابد. هدف از این مطالعه بررسی سیستم تولید و انتقال بتن و ارائه طرح اختلاط بتن در برج تجاری- اداری باران واقع در شهر تهران ، تقاطع بزرگراه همت و خیابان شریعتی می باشد. سیستم تولید و انتقال بتن با حداکثر طول پمپاژ 150 متر در افق و 145 متر ارتفاع و سپس انتقال بتن به داخل بوم بتن ریزی که دارای زانوهای متعدد می باشد و همچنین حجم بتن حدود 110000 متر مکعبی ، بتن این سازه را در زمره بتن های خاص قرار می دهد. با توجه به استقرار پمپ بتن در محل زیر دریچه تخلیه دستگاه بچینگ و استفاده از مخلوط کن افقی، کنترل کیفیت مضاعف بتن برج باران اهمیت دو چندان می یافت. ارائه چند طرح اختلاط متفاوت در ترازهای مختلف و بررسی عملکرد فوق روانساز های با پایه پلی کربوکسیلات اتر در بتن های تولیدی و نیاز به حفظ اسلامپ بتن با توجه به طول زیاد خط لوله از جنبه های خاص اجرای این پروژه توسط شرکت بلند پایه به شمار می رود. در ترازهای بالای سازه تغییراتی در طرح اختلاط بتن ، جهت اجرا و پمپاژ بتن به عمل آمد. استفاده از ماسه 100 درصد گردگوشه جهت کاهش اصطکاک بتن و جدار لوله افزایش درصد ماسه و کاهش درصد شن (70 درصد ماسه و 30 درصد شن) کاهش حداکثر اندازه سنگدانه به 14 میلیمتر و تولید بتن بسیار روان با اسلامپ در محدوده 230-190 میلیمتر از جمله این تغییرات می باشد. نتایج نشان دهنده عملکرد و مقاومت مطلوب و مناسب این بتن بسیار روان بدون جداشدگی و آب انداختگی با کنترل نسبت آب به سیمان قبل از افزودن مواد فوق روانساز در پروژه می باشد. با توجه به مقاومت مشخصه 28 روزه 400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بتن در نمونه های مکعبی استاندارد 15×15 سانتی متر اکثر نمونه های با اسلامپ بالای 200 میلیمتر که در آن ها نسبت آب به سیمان طرح (0.42) رعایت گردیده است، مقاومت لازم را کسب نموده اند. تجربه موفق سیستم تهیه بتن های بسیار روان با رعایت نسبت آب به سیمان و کسب مقاومت می تواند در اجرای پروژه های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:

سیستم انتقال بتن، بوم بتن ریزی، مخلوط کن افقی، بتن بسیار روان

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک