پنجشنبه 03 تير 1400 - 13:49

 

 

 

 

 

ارزیابی پیوستگی شمع های بتنی درجا با استفاده از روش غیرمخرّب پاسخ ضربه

 

امیر شاهمیری - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک لرزه شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود؛
مهرداد سلیمانی منفرد -
استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی شاهرود
  فرهنگ سرشکی
- دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده مقاله:

اجرای شمع های بتنی درجا، همواره با تردید در یکپارچگی محصول نهایی روبروست چراکه امکان بازرسی مستقیم شمع پس از اجرا وجود ندارد. البته کنترل های اولیه از قبیل نمونه برداری از بتن قبل از تخلیه در چاه یا ثبت حجم بتن ریخته شده برای شمع، در تمامی پروژه های شمع ریزی انجام می گیرند ولی همواره برخی مشکلات نظیر رانش یا ریزش دیوارهی چاه و ایجاد یک ناحیه باریک در مقطع شمع و یا بروز اختلال یا توقف درحین عملیات حفاری و بتن ریزی، انجام آزمون های بعدی را به منظور ارزیابی پیوستگی شمع ضروری می سازد. یکی از این آزمون ها، آزمون غیرمخرّب «پاسخ ضربه (Impulse Response)» است. این آزمون که به صورت برجا انجام می گیرد، مبنایی لرزه ای دارد؛ به این مضمون که امواج تنشی توسط یک ضربه، در سطح شمع بتنی تولید شده و به داخل المان تحت آزمایش فرستاده می شود. فرستنده در واقع یک چکش یک کیلوگرمی است که یک بارسنج (loadcell) داخل آن جاسازی شده است. پاسخ این تنش ورودی هم توسط یک مبدل سرعت و یا به عبارتی ژئوفون در سطح شمع دریافت می شود. گیرنده ترجیحاً باید سرعت نگار باشد چراکه در فرکانس های پایین تر پایداری بیشتری داشته و در عمل کارآیی قوی تری دارد. با پردازش داده های حاصل از این برداشت و تفسیر آنها، شاخص هایی به دست می آید که بر مبنای آنها می توان شمع بتنی درجا را از لحاظ پیوستگی مورد ارزیابی قرار داد. از مزایای این روش می توان به ارزان و سریع تر بودن آن نسبت به سایر روش های معمول اشاره کرد؛ ضمن اینکه با توجه به مقایسه نتایج این روش با سایر روش ها، نتایج آن نیز از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

 

کلیدواژه‌ها:

پاسخ ضربه، پویایی، پیوستگی، شمع بتنی درجا

 

دانلود متن کامل

ارزیابی پیوستگی شمع های بتنی درجا با استفاده از روش غیرمخرّب پاسخ ضربه

 

امیر شاهمیری - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک لرزه شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود؛
مهرداد سلیمانی منفرد -
استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی شاهرود
  فرهنگ سرشکی
- دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده مقاله:

اجرای شمع های بتنی درجا، همواره با تردید در یکپارچگی محصول نهایی روبروست چراکه امکان بازرسی مستقیم شمع پس از اجرا وجود ندارد. البته کنترل های اولیه از قبیل نمونه برداری از بتن قبل از تخلیه در چاه یا ثبت حجم بتن ریخته شده برای شمع، در تمامی پروژه های شمع ریزی انجام می گیرند ولی همواره برخی مشکلات نظیر رانش یا ریزش دیوارهی چاه و ایجاد یک ناحیه باریک در مقطع شمع و یا بروز اختلال یا توقف درحین عملیات حفاری و بتن ریزی، انجام آزمون های بعدی را به منظور ارزیابی پیوستگی شمع ضروری می سازد. یکی از این آزمون ها، آزمون غیرمخرّب «پاسخ ضربه (Impulse Response)» است. این آزمون که به صورت برجا انجام می گیرد، مبنایی لرزه ای دارد؛ به این مضمون که امواج تنشی توسط یک ضربه، در سطح شمع بتنی تولید شده و به داخل المان تحت آزمایش فرستاده می شود. فرستنده در واقع یک چکش یک کیلوگرمی است که یک بارسنج (loadcell) داخل آن جاسازی شده است. پاسخ این تنش ورودی هم توسط یک مبدل سرعت و یا به عبارتی ژئوفون در سطح شمع دریافت می شود. گیرنده ترجیحاً باید سرعت نگار باشد چراکه در فرکانس های پایین تر پایداری بیشتری داشته و در عمل کارآیی قوی تری دارد. با پردازش داده های حاصل از این برداشت و تفسیر آنها، شاخص هایی به دست می آید که بر مبنای آنها می توان شمع بتنی درجا را از لحاظ پیوستگی مورد ارزیابی قرار داد. از مزایای این روش می توان به ارزان و سریع تر بودن آن نسبت به سایر روش های معمول اشاره کرد؛ ضمن اینکه با توجه به مقایسه نتایج این روش با سایر روش ها، نتایج آن نیز از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

 

کلیدواژه‌ها:

پاسخ ضربه، پویایی، پیوستگی، شمع بتنی درجا

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک