پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:14

 

 

 

 

 

بررسی عددی ظرفیت باربری دیوار برشی مسلح شده با الیاف FRP به روش  EBR

 

علی دلنواز - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گروه عمران و نقشه برداری، قزوین
محمد حمیدنیا -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گروه عمران و نقشه برداری، قزوین

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین اجزای سازه بتنی دیوار برشی است که نقش مهمی در رفتار لرزه ای سازه های بتنی بر عهده دارد از این رو در دهه اخیر مقاوم سازی دیوار برشی با الیاف کربن با چسباندن الیاف روی سطح خارجی بتن که همان روش EBR می باشد مورد توجه قرار گرفته است اما میزان افزایش مقاومت بسته به مقاومت بتن دیوار برشی و تعداد الیاف متفاوت می باشد. اغلب دیوارهای برشی قدیمی فاقد بتن با کیفیت خوب و دانه بندی مناسب می باشند ولی در مقابل دیوارهای برشی جدید دارای کیفیت بتن قابل قبول تری هستند که همین تفاوت مقاومت بتن تاثیر قابل توجهی در میزان افزایش مقاومت جانبی دارد. تعیین مقاومت دیوار برشی تحت بارگذاری جانبی نیازمند یک مدل سازی غیر خطی می باشد در این مقاله دیوارهای برشی با سه مقاومت متفاوت در نرم افزار آباکوس مدل سازی شده و بعد از صحت سنجی مدل سازی با کار آزمایشگاهی به مقاوم سازی آنها پرداخته شده و تحت بارگذاری شبه استاتیکی قرار گرفته اند و رفتار آنها قبل و بعد از مقاوم سازی با یکدیگر مقایسه شده است. در انتها میزان تاثیر مقاومت بتن دیوار برشی و تعداد لایه های الیاف در روش EBR با نمودار نشان داده شده است.

 

کلیدواژه‌ها:

دیوار برشی، الیاف FRP، مقاومت بتن

 

دانلود متن کامل

بررسی عددی ظرفیت باربری دیوار برشی مسلح شده با الیاف FRP به روش  EBR

 

علی دلنواز - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گروه عمران و نقشه برداری، قزوین
محمد حمیدنیا -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گروه عمران و نقشه برداری، قزوین

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین اجزای سازه بتنی دیوار برشی است که نقش مهمی در رفتار لرزه ای سازه های بتنی بر عهده دارد از این رو در دهه اخیر مقاوم سازی دیوار برشی با الیاف کربن با چسباندن الیاف روی سطح خارجی بتن که همان روش EBR می باشد مورد توجه قرار گرفته است اما میزان افزایش مقاومت بسته به مقاومت بتن دیوار برشی و تعداد الیاف متفاوت می باشد. اغلب دیوارهای برشی قدیمی فاقد بتن با کیفیت خوب و دانه بندی مناسب می باشند ولی در مقابل دیوارهای برشی جدید دارای کیفیت بتن قابل قبول تری هستند که همین تفاوت مقاومت بتن تاثیر قابل توجهی در میزان افزایش مقاومت جانبی دارد. تعیین مقاومت دیوار برشی تحت بارگذاری جانبی نیازمند یک مدل سازی غیر خطی می باشد در این مقاله دیوارهای برشی با سه مقاومت متفاوت در نرم افزار آباکوس مدل سازی شده و بعد از صحت سنجی مدل سازی با کار آزمایشگاهی به مقاوم سازی آنها پرداخته شده و تحت بارگذاری شبه استاتیکی قرار گرفته اند و رفتار آنها قبل و بعد از مقاوم سازی با یکدیگر مقایسه شده است. در انتها میزان تاثیر مقاومت بتن دیوار برشی و تعداد لایه های الیاف در روش EBR با نمودار نشان داده شده است.

 

کلیدواژه‌ها:

دیوار برشی، الیاف FRP، مقاومت بتن

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک