پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:23

 

 

 

 

 

استفاده از منحنی های شکنندگی در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح

 

عباس قاسمی- استادیار، بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
هدی درخشنده -
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده مقاله:

منحنی های شکنندگی بر مبنای احتمال خرابی یا خسارت برای ارزیابی عملکرد لرزه ای مخازن هوایی در مناطق لرزه خیز قابل کاربرد خواهد بود. به عبارت دیگر منحنی های شکنندگی احتمال فراگذشت برای حالات عملکردی در سطوح مختلف خرابی به ازای شدت های مختلف زلزله تعریف می گردد. مخازن هوایی در گروه سازه های بسیار بااهمیت قرار می گیرند به نحوی که آب مورد نیاز برای کنترل آتش سوزی که معمولاً در هنگام زلزله اتفاق می افتد را تأمین نمایند. لذا اجزای نگهدارنده سازه مخازن نظیر ستون ها نقش مهم و غیر قابل انکاری در ارزیابی عملکرد لرزه ای مخازن هوایی ایفا می نمایند. در این مقاله سعی می گردد تا محاسبات عددی منحنی های شکنندگی برای مخازن هوایی بتنی تک پایه ارائه گردد. منحنی های شکنندگی در سطوح مختلف تقاضا و خرابی تعریف میگردد. برای تولید و توسعه منحنی های شکنندگی سازه مخازن هوایی از اجزای اصلی نظیر ستون ها استفاده می گردد. منحنی های شکنندگی بر مبنای سطوح مختلف خرابی و لحاظ نمودن رفتار غیرخطی و حرکات نزدیک گسل محاسبه می گردند. تأثیر مولفه های عمود بر گسل و موازی گسل حرکات نزدیک گسل بر آسیب پذیری و منحنی های شکنندگی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.

 

کلیدواژه‌ها:

منحنی های شکنندگی؛ مخازن هوائی؛ بتن مسلح

 

دانلود متن کامل

استفاده از منحنی های شکنندگی در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح

 

عباس قاسمی- استادیار، بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
هدی درخشنده -
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده مقاله:

منحنی های شکنندگی بر مبنای احتمال خرابی یا خسارت برای ارزیابی عملکرد لرزه ای مخازن هوایی در مناطق لرزه خیز قابل کاربرد خواهد بود. به عبارت دیگر منحنی های شکنندگی احتمال فراگذشت برای حالات عملکردی در سطوح مختلف خرابی به ازای شدت های مختلف زلزله تعریف می گردد. مخازن هوایی در گروه سازه های بسیار بااهمیت قرار می گیرند به نحوی که آب مورد نیاز برای کنترل آتش سوزی که معمولاً در هنگام زلزله اتفاق می افتد را تأمین نمایند. لذا اجزای نگهدارنده سازه مخازن نظیر ستون ها نقش مهم و غیر قابل انکاری در ارزیابی عملکرد لرزه ای مخازن هوایی ایفا می نمایند. در این مقاله سعی می گردد تا محاسبات عددی منحنی های شکنندگی برای مخازن هوایی بتنی تک پایه ارائه گردد. منحنی های شکنندگی در سطوح مختلف تقاضا و خرابی تعریف میگردد. برای تولید و توسعه منحنی های شکنندگی سازه مخازن هوایی از اجزای اصلی نظیر ستون ها استفاده می گردد. منحنی های شکنندگی بر مبنای سطوح مختلف خرابی و لحاظ نمودن رفتار غیرخطی و حرکات نزدیک گسل محاسبه می گردند. تأثیر مولفه های عمود بر گسل و موازی گسل حرکات نزدیک گسل بر آسیب پذیری و منحنی های شکنندگی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.

 

کلیدواژه‌ها:

منحنی های شکنندگی؛ مخازن هوائی؛ بتن مسلح

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک