پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:37

 

 

 

 

 

مطالعه عددی چند روش مقاوم سازی قاب های بتنی موجود

 

سیدحجت مصطفی زاده - مربی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
  سیدمهدی زهرائی 
- دانشیار قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت های دانشکده عمران دانشگاه تهران
فرهاد عذباشی -
مربی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
سعیده طیبی -
دانش آموخته مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده مقاله:

امروزه در ایران به دلیل وقوع زمین لرزه های متعدد و تحمیل خسارات جانبی و مالی قابل ملاحظه بر ساختمان های بتن آرمه موجود، ارزیابی رفتار لرزه ای و مقاوم سازی لرزه ای این دسته از ساختمان ها از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. در این مقاله در ابتدا، یک قاب خمشی 6 طبقه بتن آرمه موجود، مدلسازی شده و برای آن، برآورد مقاومت لرزه ای صورت می گیرد. سپس، با تعیین نسبت تنش اعضا و مشاهده عدم کفایت مقاومت اعضاء سازه تحت بارگذاری لرزه ای، سه روش مقاوم سازی لرزه ای مختلف پیشنهاد شده و در نهایت، نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده اند. همچنین به منظور بررسی رفتار غیر خطی قاب، از آنالیز استاتیکی غیر خطی و تحلیل دینامیکی غیرخطی مودال (FNA) نیز، استفاده شده است. نشان داده شده، میراگر فلزی جاری شونده  TADAS، مهاربند فلزی هم محور فولادی و دیوار برشی بتن مسلح، عمدتاً باعث بهبود رفتار لرزه ای، کاهش پاسخ های دینامیکی سازه ای مجهز به این سیستم ها و در نهایت تأمین مقاومت لرزه ای مورد نیاز سازه، می شوند.

 

کلیدواژه‌ها:

قاب بتن آرمه، میراگر جاری شونده، دیوار برشی بتن مسلح، مهاربند فولادی، مقاوم سازی لرزه ای

 

مطالعه عددی چند روش مقاوم سازی قاب های بتنی موجود

مطالعه عددی چند روش مقاوم سازی قاب های بتنی موجود

 

سیدحجت مصطفی زاده - مربی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
  سیدمهدی زهرائی 
- دانشیار قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت های دانشکده عمران دانشگاه تهران
فرهاد عذباشی -
مربی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
سعیده طیبی -
دانش آموخته مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده مقاله:

امروزه در ایران به دلیل وقوع زمین لرزه های متعدد و تحمیل خسارات جانبی و مالی قابل ملاحظه بر ساختمان های بتن آرمه موجود، ارزیابی رفتار لرزه ای و مقاوم سازی لرزه ای این دسته از ساختمان ها از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. در این مقاله در ابتدا، یک قاب خمشی 6 طبقه بتن آرمه موجود، مدلسازی شده و برای آن، برآورد مقاومت لرزه ای صورت می گیرد. سپس، با تعیین نسبت تنش اعضا و مشاهده عدم کفایت مقاومت اعضاء سازه تحت بارگذاری لرزه ای، سه روش مقاوم سازی لرزه ای مختلف پیشنهاد شده و در نهایت، نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده اند. همچنین به منظور بررسی رفتار غیر خطی قاب، از آنالیز استاتیکی غیر خطی و تحلیل دینامیکی غیرخطی مودال (FNA) نیز، استفاده شده است. نشان داده شده، میراگر فلزی جاری شونده  TADAS، مهاربند فلزی هم محور فولادی و دیوار برشی بتن مسلح، عمدتاً باعث بهبود رفتار لرزه ای، کاهش پاسخ های دینامیکی سازه ای مجهز به این سیستم ها و در نهایت تأمین مقاومت لرزه ای مورد نیاز سازه، می شوند.

 

کلیدواژه‌ها:

قاب بتن آرمه، میراگر جاری شونده، دیوار برشی بتن مسلح، مهاربند فولادی، مقاوم سازی لرزه ای

 

مطالعه عددی چند روش مقاوم سازی قاب های بتنی موجود


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک