پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:39

 

 

 

 

 

بررسی تأثیر ابعاد و فواصل شیارها در روش  NSMبر رفتار خمشی تیرهای تقویت شده با میله های FRP

 

محمد رضا توکلی زاده - استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
نفیسه شاهبازی -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده مقاله:

مقاوم سازی سازه های بتن مسلح با استفاده از پلیمرهای مسلح شده با الیاف (FRP) این روزها به عنوان یک روش مرسوم در اکثر نقاط جهان پذیرفته شده است. دلیل این امر را می توان در رسیدن به ظرفیت بالا با سرعت زیاد و هزینه پائین بدون تغییر دادن ابعاد و شکل سازه جستجو کرد. روش های مختلفی جهت مقاوم سازی سازه ها با استفاده از این مصالح پیشنهاد شده است، که یکی از کاراترین آنها روش نصب نزدیک سطح (NSM) می باشد. مبنای این روش بر اساس کارگذاشتن مصالح مقاوم کننده در شیارهای تعبیه شده در سطح تیرها می باشد. در مطالعه هایی که تا کنون در این زمینه انجام یافته، ابعاد و فواصل شیارها کمتر مورد توجه قرار گرفته و همچنین در آئین نامه های موجود این پارامترها فقط به صورت چند محدودیت اجرایی بیان شده است. در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از روش المان محدود و توسط نرم افزار آباکوس، تأثیر تغییر ابعاد و فاصله بین شیارها بر نحوه توزیع تنش در اطراف آنها و همچنین رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت ابعاد و فواصل بهینه ای جهت رسیدن به بیشترین ظرفیت خمشی پیشنهاد گردد.

 

کلیدواژه‌ها:

مقاوم سازی خمشی، مصالح  FRP، تیرهای بتن مسلح، روش  NSM، هندسه شیارها

 

دانلود متن کامل

بررسی تأثیر ابعاد و فواصل شیارها در روش  NSMبر رفتار خمشی تیرهای تقویت شده با میله های FRP

 

محمد رضا توکلی زاده - استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
نفیسه شاهبازی -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده مقاله:

مقاوم سازی سازه های بتن مسلح با استفاده از پلیمرهای مسلح شده با الیاف (FRP) این روزها به عنوان یک روش مرسوم در اکثر نقاط جهان پذیرفته شده است. دلیل این امر را می توان در رسیدن به ظرفیت بالا با سرعت زیاد و هزینه پائین بدون تغییر دادن ابعاد و شکل سازه جستجو کرد. روش های مختلفی جهت مقاوم سازی سازه ها با استفاده از این مصالح پیشنهاد شده است، که یکی از کاراترین آنها روش نصب نزدیک سطح (NSM) می باشد. مبنای این روش بر اساس کارگذاشتن مصالح مقاوم کننده در شیارهای تعبیه شده در سطح تیرها می باشد. در مطالعه هایی که تا کنون در این زمینه انجام یافته، ابعاد و فواصل شیارها کمتر مورد توجه قرار گرفته و همچنین در آئین نامه های موجود این پارامترها فقط به صورت چند محدودیت اجرایی بیان شده است. در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از روش المان محدود و توسط نرم افزار آباکوس، تأثیر تغییر ابعاد و فاصله بین شیارها بر نحوه توزیع تنش در اطراف آنها و همچنین رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت ابعاد و فواصل بهینه ای جهت رسیدن به بیشترین ظرفیت خمشی پیشنهاد گردد.

 

کلیدواژه‌ها:

مقاوم سازی خمشی، مصالح  FRP، تیرهای بتن مسلح، روش  NSM، هندسه شیارها

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک