پنجشنبه 03 تير 1400 - 12:45

 

 

 

 

 

مقایسه دیوار برشی فولادی و مهاربند زانویی در مقاوم سازی قاب بتن مسلح

 

سپیده فرجی مقدم - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه بوعلی سینا
شکوفه جعفری رادنیا -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه بوعلی سینا
فریدون رضایی -
استادیار گروه عمران دانشگاه بوعلی سینا

چکیده مقاله:

امروزه نتایج حاصل از پیامدهای لرزه ای بر روی ساختمان ها از یک سو و پدیدار شدن آیین نامه های جدید به منظور بهره برداری بهینهه از سوی دیگر، احساس نیاز به بهسازی سازه ها را بیش از پیش نمایان می سازد. در سال های اخیر استفاده از مهاربند فلزی و دیوار برشی فولادی درسازه های بتن مسلح جهت مقاوم سازی ساختمان های ضعیف موجود و همچنین در طراحی لرزهای ساختمانی جدید به عنوان یک عنصر مقاومبرشی در برابر زلزله مورد توجه قرار گرفته است. در مهاربند زانویی، عضو قطری، تأمین کننده سختی سیستم است، در حالیکه عضو زانویی با جاری شدن خود در زلزله های شدید، شکل پذیری لازم را فراهم می کند و مانع کمانش عضو قطری می شود. بدین طریق سختی و شکل پذیری تواماً برای سازه فراهم می گردد. دیوار برشی فولادی نیز به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد توجه واقع شده و درساختمان های مختلفی در جهان مورد استفاده قرار گرفته است. از مزایای این سیستم می توان به شکل پذیری بالا و مقاومت زیاد آن اشاره کرد.در این مقاله قاب بتن مسلح یک بار توسط سیستم مهاربند زانویی و بار دیگر توسط دیوار برشی فولادی تقویت شده و مورد تحلیل استاتیکی غیرخطی قرار گرفته و در نهایت ظرفیت باربری، شکل پذیری، سختی، ضریب رفتار و جذب انرژی این دو سیستم با هم مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده شکل پذیری و سختی الاستیک بیشتر دیوار برشی فولادی نسبت به مهاربند زانویی می باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

مقاوم سازی، قاب بتنی، مهاربند زانویی، دیوار برشی فولادی، ضریب رفتار

 

دانلود متن کامل

مقایسه دیوار برشی فولادی و مهاربند زانویی در مقاوم سازی قاب بتن مسلح

 

سپیده فرجی مقدم - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه بوعلی سینا
شکوفه جعفری رادنیا -
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه بوعلی سینا
فریدون رضایی -
استادیار گروه عمران دانشگاه بوعلی سینا

چکیده مقاله:

امروزه نتایج حاصل از پیامدهای لرزه ای بر روی ساختمان ها از یک سو و پدیدار شدن آیین نامه های جدید به منظور بهره برداری بهینهه از سوی دیگر، احساس نیاز به بهسازی سازه ها را بیش از پیش نمایان می سازد. در سال های اخیر استفاده از مهاربند فلزی و دیوار برشی فولادی درسازه های بتن مسلح جهت مقاوم سازی ساختمان های ضعیف موجود و همچنین در طراحی لرزهای ساختمانی جدید به عنوان یک عنصر مقاومبرشی در برابر زلزله مورد توجه قرار گرفته است. در مهاربند زانویی، عضو قطری، تأمین کننده سختی سیستم است، در حالیکه عضو زانویی با جاری شدن خود در زلزله های شدید، شکل پذیری لازم را فراهم می کند و مانع کمانش عضو قطری می شود. بدین طریق سختی و شکل پذیری تواماً برای سازه فراهم می گردد. دیوار برشی فولادی نیز به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد توجه واقع شده و درساختمان های مختلفی در جهان مورد استفاده قرار گرفته است. از مزایای این سیستم می توان به شکل پذیری بالا و مقاومت زیاد آن اشاره کرد.در این مقاله قاب بتن مسلح یک بار توسط سیستم مهاربند زانویی و بار دیگر توسط دیوار برشی فولادی تقویت شده و مورد تحلیل استاتیکی غیرخطی قرار گرفته و در نهایت ظرفیت باربری، شکل پذیری، سختی، ضریب رفتار و جذب انرژی این دو سیستم با هم مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده شکل پذیری و سختی الاستیک بیشتر دیوار برشی فولادی نسبت به مهاربند زانویی می باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

مقاوم سازی، قاب بتنی، مهاربند زانویی، دیوار برشی فولادی، ضریب رفتار

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک