پنجشنبه 03 تير 1400 - 12:59

 

 

 

 

 

بهبود پاسخ ستون های بتنی محصور شده با حذف اصطکاک بین FRP و بتن

 

مهدی فلاح آقاخانی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدرضا افتخار -
استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران
سیدامیر مهرداد محمد حجازی -
دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی عمران

چکیده مقاله:

در تکنیک های موجود مقاوم سازی ستونهای بتنی تلاش محققان بیشتر معطوف به افزایش ظرفیت شکل پذیری و مقاومت اعضای تقویت شده است. این سوال که عملکرد بین FRP و بتن در شرایط نهایی چگونه است، هنوز هم دارای پاسخ واحدی نیست. وجود اصطکاک بین FRP و بتن از دیدگاه عده ای از محققان در استفاده از حداکثر ظرفیت نوارهای FRP مفید و از دیدگاه عده ای دیگر غیر مفید تلقی می شود. نویسندگان این مقاله در مطالعات آزمایشگاهی خود به این جمع بندی رسیده اند که حذف عامل اصطکاک می تواند باعث بهبود عملکرد نوارهای FRP شود. پس از به کارگیری تکنیک پیشنهادی به منظور حذف اصطکاک، نتایج حاصل شده از آزمایشات به وضوح بهبود پاسخگویی ستون های مقاوم سازی شده را تایید می کند، به گونه ای که افزایش مقاومت فشاری نسبت به نمونه های بدون حذف اصطکاک داخلی تا 7 درصد و افزایش شکل پذیری تا 300 درصد در شیوه پیشنهادی جدید قابل مشاهده است.

 

کلیدواژه‌ها:

FRP، مقاوم سازی، اصطکاک، شکل پذیری

 

دانلود متن کامل

بهبود پاسخ ستون های بتنی محصور شده با حذف اصطکاک بین FRP و بتن

 

مهدی فلاح آقاخانی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدرضا افتخار -
استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران
سیدامیر مهرداد محمد حجازی -
دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده مهندسی عمران

چکیده مقاله:

در تکنیک های موجود مقاوم سازی ستونهای بتنی تلاش محققان بیشتر معطوف به افزایش ظرفیت شکل پذیری و مقاومت اعضای تقویت شده است. این سوال که عملکرد بین FRP و بتن در شرایط نهایی چگونه است، هنوز هم دارای پاسخ واحدی نیست. وجود اصطکاک بین FRP و بتن از دیدگاه عده ای از محققان در استفاده از حداکثر ظرفیت نوارهای FRP مفید و از دیدگاه عده ای دیگر غیر مفید تلقی می شود. نویسندگان این مقاله در مطالعات آزمایشگاهی خود به این جمع بندی رسیده اند که حذف عامل اصطکاک می تواند باعث بهبود عملکرد نوارهای FRP شود. پس از به کارگیری تکنیک پیشنهادی به منظور حذف اصطکاک، نتایج حاصل شده از آزمایشات به وضوح بهبود پاسخگویی ستون های مقاوم سازی شده را تایید می کند، به گونه ای که افزایش مقاومت فشاری نسبت به نمونه های بدون حذف اصطکاک داخلی تا 7 درصد و افزایش شکل پذیری تا 300 درصد در شیوه پیشنهادی جدید قابل مشاهده است.

 

کلیدواژه‌ها:

FRP، مقاوم سازی، اصطکاک، شکل پذیری

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک