پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:9

 

 

 

 

 

مهندسی ارزش در پوشش نهایی تونل چالوس با استفاده از بتن الیافی

 

رسول رهگذر - معاونت فنی و مهندسی شرکت فرازراه معین
حمید درخشان فر -
کارشناس عمران شرکت فرازراه معین
منصور عمادی -
مدیرپروژه شرکت فرازراه معین

چکیده مقاله:

مهندسی ارزش تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت های یک طرح، از زمان شکل گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری انجام می شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین روش های اقتصادی در عرصه فعالیت های مهندسی شناخته شده است. در واقع مهندسی ارزش یک روش منسجم برای رسیدن به بالاترین ارزش به ازای هر واحد پولی که هزینه شده است می باشد در حالی که کیفیت، ایمنی، قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری حفظ و یا ارتقاء یابد. در سال های اخیر در برخی از طرحهای عمرانی اقداماتی به منظور کاستن هزینه های اجرایی و کاهش زمان ساخت در راستای مهندسی ارزش صورت گرفته است که با توجه به اینکه کشور ما در حال رشد، توسعه و پیشرفت بوده و در حال حاضر دارای پروژه های عظیم عمرانی می باشد این امر ضروری به نظر می رسد. در همین راستا طرح پوشش نهایی تونل چالوس توسط پیمانکار مورد بررسی قرار گرفت؛ طی مطالعه مهندسی ارزش و با همکاری شرکت ساختمانی بتن پاش، طرح پوشش تک پوسته ای تونل با استفاده از بتن الیافی مورد ارزیابی قرار گرفت که با توجه به دلایل ذیل: 1- افزایش دوام و عمر مفید سازه نسبت به سیستم متداول 2- افزایش سرعت اجرا به دلیل حذف بخشی از عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی 3- توجیه اقتصادی طرح 4- افزایش ظرفیت جذب انرژی به دلیل استفاده از الیاف و قابلیت تحمل بهتر بارهای فوق العاده مانند انفجار و زلزله و حرکات شدید زمین، نشست، روانگرایی، جابجایی گسل و غیره.

 

کلیدواژه‌ها:

مهندسی ارزش، پوشش نهایی تونل، بتن الیافی

 

 دانلود متن کامل

مهندسی ارزش در پوشش نهایی تونل چالوس با استفاده از بتن الیافی

 

رسول رهگذر - معاونت فنی و مهندسی شرکت فرازراه معین
حمید درخشان فر -
کارشناس عمران شرکت فرازراه معین
منصور عمادی -
مدیرپروژه شرکت فرازراه معین

چکیده مقاله:

مهندسی ارزش تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت های یک طرح، از زمان شکل گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری انجام می شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین روش های اقتصادی در عرصه فعالیت های مهندسی شناخته شده است. در واقع مهندسی ارزش یک روش منسجم برای رسیدن به بالاترین ارزش به ازای هر واحد پولی که هزینه شده است می باشد در حالی که کیفیت، ایمنی، قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری حفظ و یا ارتقاء یابد. در سال های اخیر در برخی از طرحهای عمرانی اقداماتی به منظور کاستن هزینه های اجرایی و کاهش زمان ساخت در راستای مهندسی ارزش صورت گرفته است که با توجه به اینکه کشور ما در حال رشد، توسعه و پیشرفت بوده و در حال حاضر دارای پروژه های عظیم عمرانی می باشد این امر ضروری به نظر می رسد. در همین راستا طرح پوشش نهایی تونل چالوس توسط پیمانکار مورد بررسی قرار گرفت؛ طی مطالعه مهندسی ارزش و با همکاری شرکت ساختمانی بتن پاش، طرح پوشش تک پوسته ای تونل با استفاده از بتن الیافی مورد ارزیابی قرار گرفت که با توجه به دلایل ذیل: 1- افزایش دوام و عمر مفید سازه نسبت به سیستم متداول 2- افزایش سرعت اجرا به دلیل حذف بخشی از عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی 3- توجیه اقتصادی طرح 4- افزایش ظرفیت جذب انرژی به دلیل استفاده از الیاف و قابلیت تحمل بهتر بارهای فوق العاده مانند انفجار و زلزله و حرکات شدید زمین، نشست، روانگرایی، جابجایی گسل و غیره.

 

کلیدواژه‌ها:

مهندسی ارزش، پوشش نهایی تونل، بتن الیافی

 

 دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک