پنجشنبه 03 تير 1400 - 14:10

 

 

 

 

 

حذف شکست زودرس تیربتنی تقویت شده با  FRP

 

حمید وارسته پور - استادیار و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
محمدعلی رضایی آدریانی -
کارشناس ارشد عمران - سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، نیشابور

چکیده مقاله:

اتصال پلیمرهای مسلح شده با الیاف (FRP) توسط چسب اپوکسی به عنوان یک تکنولوژی مقاوم سازی پیشرفته در پاسخ به نیاز روز افزون برای تعمیر و تقویت سازه های بتن آرمه پدید آمده است. اگرچه اتصال صفحه FRP توسط لایه چسب دارای مزایای بسیاری است بیشتر حالات گسیختگی تیرهای تقویت شده با این روش به صورت ترد و با کمی (یا بدون) نشانه رخ می دهد که به این پدیده، گسیختگی زودرس می گویند. شایع ترین حالت این گسیختگی های زودرس(DEBONDING) ، شکافته شدن پوشش بتن و جداشدگی سطح مشترک بتن و صفحه تقویتی گزارش شده اند. در این تحقیق تیرهای بتنی به روش معمول با الیاف FRP تقویت شده و تحت آزمایش خمش چهار نقطه ای قرار گرفت که نتایج حاکی از ایجاد پدیده شکست زودرس بود. پیرو آن و پس از بررسی تئوریک روش جدیدتری ارائه شد که در این روش تقویت تا 5 میلیمتر بالاتر از پوشش بتن زیر تحت خمش چهار نقطه ای ادامه پیدا کرد که منجر به تعویق این پدیده در تیرهای مورد آزمایش شد.

 

کلیدواژه‌ها:

جداشدگی زودرس، تقویت تیر بتن مسلح، FRP

 

دانلود متن کامل

حذف شکست زودرس تیربتنی تقویت شده با  FRP

 

حمید وارسته پور - استادیار و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
محمدعلی رضایی آدریانی -
کارشناس ارشد عمران - سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، نیشابور

چکیده مقاله:

اتصال پلیمرهای مسلح شده با الیاف (FRP) توسط چسب اپوکسی به عنوان یک تکنولوژی مقاوم سازی پیشرفته در پاسخ به نیاز روز افزون برای تعمیر و تقویت سازه های بتن آرمه پدید آمده است. اگرچه اتصال صفحه FRP توسط لایه چسب دارای مزایای بسیاری است بیشتر حالات گسیختگی تیرهای تقویت شده با این روش به صورت ترد و با کمی (یا بدون) نشانه رخ می دهد که به این پدیده، گسیختگی زودرس می گویند. شایع ترین حالت این گسیختگی های زودرس(DEBONDING) ، شکافته شدن پوشش بتن و جداشدگی سطح مشترک بتن و صفحه تقویتی گزارش شده اند. در این تحقیق تیرهای بتنی به روش معمول با الیاف FRP تقویت شده و تحت آزمایش خمش چهار نقطه ای قرار گرفت که نتایج حاکی از ایجاد پدیده شکست زودرس بود. پیرو آن و پس از بررسی تئوریک روش جدیدتری ارائه شد که در این روش تقویت تا 5 میلیمتر بالاتر از پوشش بتن زیر تحت خمش چهار نقطه ای ادامه پیدا کرد که منجر به تعویق این پدیده در تیرهای مورد آزمایش شد.

 

کلیدواژه‌ها:

جداشدگی زودرس، تقویت تیر بتن مسلح، FRP

 

دانلود متن کامل


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مات بتن پایا می باشد.
Copyright © 2014 - All rights reserved
طراحي وب سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک